close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Itálie omezila vlastnicví automobilů s cizí poznávací značkou

11.01.2019

Itálie omezila vlastnictví vozů s cizí poznávací značkou ze strany rezidentů. S omezením počítá vládní výnos o bezpečnosti (Decreto sicurezza).

Výnos výrazně zkrátil lhůtu, kdy je nutné přeregistrovat vůz v Itálii. Dle výnosu nemohou řídit automobil s cizí poznávací značkou osoby, jež mají v Itálii pobyt po dobu delší šedesáti dnů. Předchozí právní úprava počítala s ročním lhůtou. V případě porušení zákona hrozí pokuty v hodnotě 712 až 2800 eur. Následovně je nutné vůz přeregistrovat do 180 dnů, jinak hrozí jeho exekuce. Nová pravidla mají za cíl omezit fiktivní registrování vozů v zahraničí, ke kterému dochází kvůli vysokým automobilovým daním a povinnému ručení.

Jedinou výjimku z pravidla tvoří automobily ze společnosti, jež pronajímají, anebo dávají k dispozici svému zaměstnanci či poskytují v rámci leasingu zahraniční společnost bez pobočky ani jiného druhu sídla v Itálii. V takovém případě se motorista musí prokázat potvrzením dané společnosti, na kterém musí být uvedeno trvání leasingu, zapůjčení či pronájmu. Bez potvrzení hrozí pokuta ve výši 250 eur.

Zdroj: www.ilsole24ore.com

Zdroj fotografie: Pixabay

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin