close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Italské firmy investovaly do zařízení Průmyslu 4.0 deset miliard eur

15.05.2019

Italské průmyslové firmy v posledních dvou a půl letech masivně investovaly do strojní výbavy pro Průmysl 4.0.

Podle posledních odhadů Centra pro výzkum průmyslového svazu Confindustria a italského Ministerstva financí, italské firmy pořídily v době platnosti zvýšených daňových odpisů pro pořízení inovativních strojů zhruba deset miliard eur nové strojové výbavy. Zvýšené odpisy platily v letech 2017 a 2018 a vláda již schválila jejich obnovení v letošním roce. Nejvíce odpisů využily firmy podnikající ve zpracování kovů a výrobě strojů, mezi sektory, kde měly fiskální pobídky nižší dopad, patří kupodivu i automobilový průmysl. Zhruba o dvě třetiny pobídek požádaly střední a velké podniky s více než padesáti zaměstnanci.

Italské firmy ale nejsou jen výrazným kupcem nových strojů. Itálie dosáhla v roce 2018 přebytku v odvětví strojů a zařízení zhruba padesáti miliard eur. To je druhý nejlepší výsledek v Evropě hned po Německu. Obnova strojového zařízení a investice do podniků také vedly k průběžnému snižování rozdílu v jednotkových cen exportu s dalšími evropskými lídry, a sice Francií, Spojeným královstvím a Německem. I přes to se ale tržní podíl Itálie na globální exportu a importu v posledních deseti letech mírně snížil na 3,2 procent (export) a 2,8 procent (import).

Zdroj: www.confindustria.it

Zdroj fotografie: Confindustria

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin