close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Každý desátý zaměstnanec v ČR pochází ze zahraničí

11.01.2019

Více než půl milionů zaměstnanců a živnostníků v ČR má zahraniční pas. Uvádí to české oficiální statistiky.

Dle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí, v ČR pracuje více než 470 tisíc zahraničních zaměstnanců. De facto, každý desátý zaměstnanec v ČR pochází ze zahraničí. K těm je nutné přidat dalších 80 tisíc osob samostatně výdělečně činných. Počet zahraničních pracovníků je těsně spjat s ekonomickou konjunkturou: v roce 2010, během hospodářské krize, byl počet zaměstnanců ze zahraničí sotva poloviční. Koncentrace pracovníků ze zahraničí se pak výrazně odvíjí od ekonomického odvětví. Ve zpracovatelském průmyslu je každý čtvrtý zaměstnanec za zahraničí, zatímco ve finančním a bankovním sektoru se míra pohybuje kolem dvou procent. Zahraniční zaměstnanci jsou více zastoupeni i mezi kvalifikovanými pracovníky, specialisty či obsluhou strojů.

Největší zemí původu je Slovensko, následují pak Ukrajina, Rumunsko, Polsko a Bulharsko. „Lze říci, že každá z velkých cizineckých skupin zaměstnanců v Česku je něčím specifická,“ uvádí Dalibor Holý z Českého statistického úřadu. Zaměstnanci původem ze Slovenska ale také z Rumunska jsou v průměru mladší a mnozí z nich mají vysokoškolské vzdělání. Personál z Polska či Bulharska je v průměru mladší a často je zaměstnán skrze pracovní agentury.

Česká republika tak disponuje pracovním trhem, který ma pro obyvatele dalších zemích střední a východní Evropy jistou přitažlivost. Podle výzkumu Erste Group, do které patří i Česká spořitelna, člen Italsko-české komory, má Česká republika nejlepší migrační saldo mezi zeměmi bývalého východního bloku. ČR se tak vyhnul demografický kolaps způsobený masovým odlivem mozků i rukou, jež nastal v mnohých dalších zemích, Polskem a Ukrajinou počínaje, po pádu Železné opony a otevření západních trhů. Jedinou výjimku tvoří některé specializované profily, např. lékaři a zdravotnický personál, kde je fenomén odlivu zaměstnanců do zahraničí patrný.

Zdroj: www.czso.cz

Zdroj fotografie: Pixabay

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin