close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Novinky pro firmy od prvního ledna 2019

10.01.2019

První leden je každým rokem dnem, kdy vstupuje v platnost či účinnost celá řada legislativních a daňových norem, jež mají konkrétní dopad na život firem. A letošní rok není výjimkou, byť mnohé návrhy zákony, jež měly vstoupit v platnost počátkem letošního roku, zůstaly zablokovány v Poslanecké sněmovně. Níže některé z důležitých změn.

Zaměstnanci: minimální mzda a nemocenská

Vláda rozhodla, že se minimální mzda zvýší od prvního ledna na 13.350 korun hrubé mzdy. Na to navazuje také zvýšení garantovaných mezd v jednotlivých profesích. Další, a pravděpodobně významnější, je zrušení karenční doby: první tři dny nemocenské budou placeny zaměstnavatelem. Aby nedocházelo k zneužívání, čehož se firmy velmi obávají, je spuštěn systém elektronických neschopenek, jež značně fungovat v plném režimu od 1. července.

Majitelé

Od prvního ledna mají firmy povinnost uvést v Evidence údajů o skutečném majiteli uvést totožnost vlastníků firmy. Tím se rozumí osoby, jež samy nebo společně s dalšími osobami, disponují alespoň 25 procenty kapitálu či hlasovacích práv. Evidence není na rozdíl od Obchodního rejstříku veřejně přístupná. Za nevyplnění údajů firmám nehrozí žádné přímé sankce, ale vystavují se nebezpečí výrazných omezení. Firmy bez údajů v evidenci nebudou moci čerpat evropské fondy a v budoucnosti se zřejmě nebudou moci ucházet o veřejné zakázky.

Daně

V daňové oblasti dochází jen k menším změnám. To je dáno tím, že vládní daňové balíčky s hlavními opatřeními, jako jsou další fáze EET, jsou zablokované ve Sněmovně. Mezi hlavními novinkami jsou změny pravidel pro zvýšené odečty nákladů na výzkum a vývoj firem, jež jsou součástí daňového balíčku schváleného Poslaneckou sněmovnou na sklonku roku. V tom samém balíčku jsou obsažena i opatření z evropské směrnice ATAD, jež se týkají firem působících ve více zemí Evropské Unie. Pravidla zavádí limit na odečet nákladů na obsluhu úvěrů poskytnutých spřízněnou firmou, exit tax pro majetek převedený firmou na stálou provozovnu v zahraničí a CFC pravidla. Ty se týkají zisků dosažených dceřinými firmami či stálými provozovnami, jež podnikají v zemích s anomálně nízkou mírou zdanění.

Zdroj: Camic
Zdroj fotografie: Pixabay?

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin