Jak se stát členem

STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O ČLENSTVÍ

                                                                                                                             


FYZICKÁ OSOBA pdflog.png   PRÁVNICKÁ OSOBA pdflog.png                  NATURAL PERSON  pdflog.png  LEGAL PERSON  pdflog.png

 

Proč se stát členem?
S více než 300 členy zastává Italsko – česká obchodní a průmyslová komora důležitou roli v integraci italské podnikatelské komunity v České republice. Členská základna je tvořena italskými, českými a mezinárodními  podnikateli, kteří vykonávají svoji činnost na území obou států. Za účelem posílení networkingu a rozvíjení nových kontaktů, pořádá Komora v průběhu roku četné akce, semináře technického charakteru a večery na téma s důležitými hosty z oblasti podnikání, politiky a institucionálního prostředí.

Výhody členství v Italsko-české obchodní a průmyslové komoře naleznete zde: pdflog.png


Kdo se může stát členem?

Členem Komory se mohou stát fyzické a právnické osoby, firmy, organizace, instituce a společnosti, italské, české a dalších států, jak je uvedeno v čl. 4 Stanov Komory.


Jak se stát členem?

Zájemce o členství musí vyplnit příšlušnou žádost a zaslat ji na Italsko – českou komoru, na vědomí předsedovi Camic, a to jedních z následujích způsobů:

  • faxem na číslo 00420 222 015 301
  • e-mailem na adresu info@camic.cz
  • poštou na adresu Italsko-české obchodní a průmyslové komory, Husova 25, 110 00 Praha, Česká republika 


Žádost o začlenění bude předložena ke schválení představenstvu Komory, které rozhodne o přijetí nového člena dle čl. 5 Stanov Komory.

Zpráva o schválení žádosti o přijetí bude novému členovi oznámena písemně spolu s výzvou k zaplacení členského poplatku za příslušný rok.


Jaká je výše členského poplatku v Italsko – české obchodní komoře?

Členský poplatek se mění v závislosti na typu společnosti a konkrétním počtu zaměstnanců. Výše členských poplatků v probíhajícím roce:

  • 5.000 czk: Fyzické osoby, osoby samostatně vydělečně činné, právnické osoby mající 0 zaměstnanců

  • 8.000 czk: Podnikatelé a právnické osoby mající 1 až 5 zaměstnanců, organizace no profit

  • 14.000 czk: Podnikatelé a právnické osoby mající 6 až 49 zaměstnanců, organizace no profit

  • 18.000 czk: Právnické osoby, ústavy a instituce mající 50 až 99 zaměstnanců

  • 26.000 czk: Pravnické osoby, ústavy a instituce mající více než 100 zaměstnanců

  • Finančně či jinak podporující členové: volný příspěvek


Kdy dochází k ukončení členství?

Členství v obchodní komoře je roční a končí 31. prosince každého roku. Členství v Komoře se prodlužuje automaticky vždy o jeden rok, není-li ze strany člena Komory písemně vypovězeno k rukám Předsedy do konce prosince daného kalendářního roku. Po uplynutí tohoto období je člen povinen zaplatit roční členský příspěvek za následující rok, dle stanov komory čl. 4, odst. 6.   


Pro informace:
Kateřina Stolínová - PR & Communication manager, tel 222 015 307, katerina.stolinova@camic.cz