Služby podnikům

Vyhledávání partnerů

VYPRACOVÁNÍ DATABÁZE NA MÍRU – kód služby: B1

Služba typu B1 v sobě zahrnuje základní vyhledávání údajů o společnostech (maximálně 50 firem nebo dle příslušných tržních podmínek), které působí v sektoru, o který máte zájem. Vyhledání se vždy odvíjí na základě Vašich specifických požadavků a zadaných parametrů.

U každé společnosti budou uvedena následující data:

 • název firmy
 • adresa
 • telefon
 • e-mail
 • webová stránka

Cena služby: od 5.400 Kč + 21% DPH, členové Camic sleva 20%

Platba: předem, zašleme Vám fakturu e-mailem a originál následně poštou

Dodání: do 15-ti pracovních dnů od obdržení potvrzení o zaplacení

Pro další dotazy či informace: imprese@camic.cz, tel.: +420 222 015 312

CÍLENÉ VYHLEDÁVÁNÍ PARTNERŮ – kód služby: B2

Tato služba nabízí cílené vyhledání a výběr společností v Itálii na základě Vašich požadavků a dle Vašich zadaných parametrů.

Konkrétní a cílené zaměření služby:

 • Vyhledání a výběr potenciálních partnerů v souladu s Vašimi požadavky
 • První telefonický kontakt se společnostmi k představení Vaší firmy, ověření sektoru a získání potřebných informací
 • Zaslání e-mailu v italském jazyce s prezentací Vaší společnosti a představy o spolupráci
 • Zaslání prezentační brožury Vaší společnosti v anglickém jazyce (nejlépe v italském jazyce – lze zajistit překlad)
 • Druhý telefonický kontakt, kterým ověříme zájem italské společnosti o spolupráci nebo o zahájení dialogu s Vaší společností

Po dokončení telefonického ověřování firem Vám bude zaslána kompletní databáze všech kontaktovaných společností.

U každé společnosti budou uvedena následující data:

 • Název firmy, adresa, webová stránka.
 • Kontaktní osoba, telefon, přímý e-mail, komunikační jazyk
 • Feedback: zpětná vazba o potenciálním zájmu a o vytvoření obchodní spolupráce

Cena služby: od 14.900 Kč + 21% DPH, členové Camic sleva 20%

Platba: předem, zašleme Vám fakturu e-mailem a originál následně poštou

Dodání: do 20-ti pracovních dnů od obdržení potvrzení o zaplacení

Pro další dotazy či informace: imprese@camic.cz, tel.: +420 222 015 312

INDIVIDUÁLNÍ MISE

Na základě selekce potenciálních obchodních partnerů, Vám můžeme vytvořit cenovou nabídku kompletní organizace agendy osobních schůzek se zástupci vybraných firem.

Pro další dotazy či informace: imprese@camic.cz, tel.: +420 222 015 312

Odvětvové zprávy

SEKTOROVÁ LEGISLATIVNÍ ANALÝZA

Nabízíme profesionální reporty k prověření italské, české nebo evropské legislativy.

Zprávy jsou velmi přesně a individuálně zpracovány na základě konkrétních požadavků.

Popis služby:

 • Vypracování příslušného národního či evropského normativního reportu v daném sektoru
 • Identifikace a analýza klíčových normativních předpisů v daném sektoru
 • Oborová analýza výpisu konkrétních případů (kazuistika)

Dostupné jazyky: italština, čeština

Cena: na základě předběžné kalkulace

Pro další dotazy či informace: imprese@camic.cz, tel.: +420 222 015 312

PRŮZKUMY TRHU A SEKTOROVÉ PŘEHLEDY

Můžeme poskytnout reporty a průzkumy trhu v oblasti Vašeho zájmu.

Konkrétně nabízíme:

 • data a statistiky v požadovaném sektoru (produkce, trendy, nákladové faktory produkce, výměny se zahraničím atd. ...)
 • analýza příslušných právních předpisů
 • vyhledání potenciálních zákazníků 
 • vyhledání významných národních a mezinárodních konkurentů
 • analýza financovatelnosti investice (vládní pobídky a fondy EU)

Dostupné jazyky: italština, čeština

Cena: na základě předběžné kalkulace

Pro další dotazy a informaceimprese@camic.cz, tel. 00 420 222 015302.

Informační reporty českých společností

FINANČNÍ REPORT ČESKÝCH SPOLEČNOSTÍ

Nabízíme profesionální reporty k získání informací o českých společnostech.

Company Full Report zahrnuje:

 • Identifikace společnosti (kontakty, právní forma, DIČ, atd. ...)
 • Klíčové informace (vlastnictví, podnikání, atd. ...)
 • Další informace (představenstvo, dozorčí rada, výkonní pracovníci, hlavní úředníci, management)
 • Účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow)
 • Ukazatele závěrky (ziskové poměry, finanční poměry, pracovní kapitál, poměrové ukazatele, cash flow)
 • Hodnocení společnosti (CCB Index, roční pravděpodobnost bankrotu, krátkodobé úvěrové limity)
 • Průmyslová analýza
 • Environmentální/ územní analýza 

Dostupné jazyky: čeština, angličtina, němčina

Rozměry: cca 10 stran

Cena:
1.490 kč + dph 21%, členové sleva 20%

Pro další dotazy a informace: imprese@camic.cz, tel. 00 420 222 015 312

 Informační reporty italských společností

VÝPISY Z REJSTŘÍKU ITALSKÝCH SPOLEČNOSTÍ

U každé italské společnosti lze zajistit následující dokumenty:

 • výpis z rejstříku základní
 • výpis z rejstříku uplný
 • listiny, účetní závěrky a jiné dokumenty

Dále jsou k dispozici dokumenty o fyzických osobách, výpisy, patenty a ochranné známky registrované u italského obchodního registru.

Typ: dokument je pořízen z on-line obchodního rejstříku s plnou právní platností.

Každý dokument může být dodán:

 • v italském jazyce nebo anglickém jazyce (pokud je v rejstříku k dispozici)

Dodání: dokument bude zaslán předem e-mailem a originály následně odeslány poštou.

Cena: od 680 kč + dph 21% - na základě předběžné kalkulace a typu požadovaného dokumentu, členové Camic od 490 kč + 21% IVA /dokument

Italsko-česká obchodní komora, prostřednictvím Assocamerestero a také díky přímé dohodě s Infocamere, spustila online Obchodní italský rejstřík, ze kterého je možné stáhnout dokumenty s plnou právní platností.Další služby

DALŠÍ SLUŽBY

Kromě výše uvedených položek Vám rádi nabídneme i celou řadu doplňkových služeb:

 • seznam údajů na poradce (právní, daňové, obchodní, atd.,)
 • informační podpora: sociálně-ekonomické a politické informace; statistické měnové a fiskální údaje
 • jazyková podpora: zprostředkování kontaktů na překladatele a tlumočníky
 • technická podpora: doprovod na specifické mise a veletrhy, asistence a potřebné kontakty

V případě jakýchkoliv dalších dotazů a žádostí jsme Vám plně dispozici.

Pro další dotazy či informace: imprese@camic.cz, tel.: +420 222 015 312

Stáhněte si kompletní katalog služeb: zde

 

 Katalog služeb

Služby

Katalog služeb Italsko-české obchodní a průmyslové komory (CCIE Praha) podporuje vytváření vztahů mezi komorou a jejími klienty (firmy, PA) na základě transparentních a jasných kritérií.

Katalog popisuje činnost na podporu internacionalizace podniků a italského území, která definuje zásady řízení a doručení.

Ačkoliv katalog není vyčerpávající, nabízí společnostem a veřejné správě přehled nabízených služeb a jejich ceny.

V katalogu uvedené ceny je třeba považovat za přibližné referenční hodnoty a nemohou nahradit jednotlivé nabídky, které budou poskytnuty v okamžiku poptávky služby.

Stáhněte si kompletní katalog služeb: zde

Jméno
Produkt/Služba