Žádosti o záštitu

Žádost o udělení záštity

Žádost o udělení záštity lze podat pouze a výhradně na akce zvláštního společenského významu nebo pro společnost významné z hlediska morálního, kulturního, oslavného, vzdělávacího, sportovního, z hlediska životního prostředí, ekonomického, uměleckého nebo vědeckého.

Záštita může být udělena pouze a výhradně na akce pořádané subjekty se sídlem na území České nebo Italské republiky či subjekty se sídlem na jiném území, mající však pevnou vazbou na oba tyto státy.

Žádost o udělení záštity musí být podána nejméně 30 dnů před pořádáním akce.

Udělení záštity je bezplatné a spadá do výlučné působnosti představenstva Komory, které může udělení záštity kdykoli zrušit v případě podstatných změn týkajících se události nebo projektu, na který byla záštita udělena. To zahrnuje také základní informace jako je datum, místo nebo partner události/projektu.

Záštita udělená Italsko-českou obchodní a průmyslovou komorou: zahrnuje povolení používání loga Italsko-české obchodní a průmyslové komory, což žadatele automaticky zavazuje k tomu, aby veškerá sdělení směřující navenek opatřoval logem Komory se zvýrazněným dodatkem „pod záštitou“.

Záštita může být udělena na akce realizované zejména institucemi, sdruženími, nadacemi nebo členy Italskočeské obchodní a průmyslové komory a nikoli jednotlivými soukromými osobami. Z žadatelů o záštitu jsou rovněž vyloučeny politické strany a sdružení.

Udělení záštity pro Komoru nepředstavuje žádný závazek k úhradě příspěvků ani jiné podílení na organizačních výdajích jednotlivých akcí.

Nezbytné doklady

Pro udělení záštity Italsko-české obchodní a průmyslové komory je třeba předložit nekolkovanou žádost sepsanou volnou formou, program nebo krátkou zprávu o akci, která dovolí celkové posouzení žádosti, a fotokopii stanov nebo zakladatelské listiny žadatele (členové Komory tyto fotokopie předkládat nemusí).

Žádost musí být předložena v originálním vyhotovení opatřená podpisem zákonného zástupce. V žádosti musí být upřesněna instituce nebo sdružení, typ akce (setkání, výstava, seminář apod.), její datum a místo konání, komu je určena, kdo jsou organizátoři a kdo účastníci.

Žádost musí být zaslána na e-mailovou adresu: info@camic.cz nebo poštou na adresu: Italsko-česká obchodní a průmyslová komora, Husova 159/25, Praha 1, 110 00 Česká republika.


Stáhněte text v pdf:

 pdflog.png