close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
 • cs
 • it
CENTRUM ITALSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMUNITY
JIŽ OD ROKU 2001
PRO VÍCE INFORMACÍ
Linda Valešová
Business Support Manager
Food and Tourism
00420 222 015 312
PRO VÍCE INFORMACÍ
Linda Valešová
Business Support Manager
Služby podnikům
00420 222 015 312
PODPORA OBCHODNÍ ČINNOSTI

Italsko-česká obchodní komora nabízí širokou škálu služeb zaměřených na realizaci propagačních aktivit a na podporu malých a středních podniků a určených obchodním komorám, agenturám pro internacionalizaci, profesním a oborovým sdružením a italským veletrhům.

 Nabízíme:

 1. Podnikatelské a obchodní mise
 2. Delegace nákupčích
 3. Semináře – Focus Day v Itálii
 4. Účast na veletrzích
 5. Kontaktní místo u Italsko-české obchodní komory

 

OBCHODNÍ MISE PRO ITALSKÉ PODNIKATELE V ČESKÉ REPUBLICE

Organizujeme obchodní mise zaměřené na setkání italských a českých společností ve zvolených oborech a poskytujeme kompletní podporu, která zahrnuje:

 • Výběr českých partnerů dle zadaného požadavku (dovozci, distributoři, nákupčí, dodavatelé, atd.)
 • Přípravu a organizaci B2B schůzek pro každou zúčastněnou firmu
 • Organizaci firemních návštěv ve výrobních a obchodních společnostech v České republice
 • Organizaci oficiálních večeří s podnikateli a představiteli českých či italských institucí

 

DELEGACE NÁKUPČÍCH

Zajišťujeme účast kvalifikovaných českých zástupců ze zvolených oborů na veletrzích, obchodních nebo propagačních akcích pořádaných v Itálii.

Naše služby zahrnují:

 • Výběr českých partnerů dle požadovaného profilu
 • Prezentaci italské akce vybraným partnerům
 • Propagaci prostřednictvím komunikačních prostředků Komory
 • Propagaci prostřednictvím externích komunikačních prostředků: národní a místní tisk, odborné časopisy, specializované webové stránky, atd.

 

SEMINÁŘE - FOCUS DAY V ITÁLII

Prezentace zvolených odvětví v rámci akcí konaných oborovými sdruženími, při výročních setkáních či propagačních akcích, jejichž cílem je seznámení se se zahraničními trhy,

 • Česká republika: představení země, ekonomiky a podnikatelských příležitostí
 • Oborové akce: představení hlavních průmyslových a obchodních odvětví v České republice
ÚČAST NA VELETRZÍCH V ČESKÉ REPUBLICE

U všech požadovaných odvětví poskytujeme pomoc podnikům při jejich účasti na veletrzích, ať už se jedná o individuální účast anebo o účast více podniků.

zejména:

 • Kontakt s českým organizátorem veletrhů, pokud jde o účast italských podniků
 • Logistika italské delegace
 • Zajištění individuálních schůzek B2B v místě, řízení agendy schůzek
 • Odborná podpora ze strany obchodní komory a tlumočení
 • Případné další specificky vyžádané služby
KONTAKTNÍ MÍSTO U ITALSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

Abyste mohli navázat trvalé a dlouhodobé vztahy v České republice a plně využít jejího obchodního a ekonomického potenciálu, nabízí Italsko-česká obchodní komora možnost založit si v jejím sídle kontaktní místo,

a tak si zajistit:

 • Monitoring ekonomického vývoje země a aktuální informace o hospodářské situaci
 • Analýzy z oborů vašeho zájmu a průzkum trhu
 • Možnost propagovat akce, podniky, regiony a špičkovou produkci prostřednictvím našich komunikačních nástrojů
 • Zvláštní výhody při zajišťování služby obchodních cest, vysílání delegací a vyhledávání partnerů pro jednotlivé podniky
 • Zvláštní výhody pro využívání všech služeb naší Komory
 • Ostatní služby, o které máte zájem
KATALOG SLUŽEB

Katalog služeb Italsko-české obchodní a průmyslové komory podporuje vytváření vztahů mezi komorou a jejími klienty (firmy, veřejná správa) na základě transparentních a jasných kritérií.

Katalog popisuje činnost na podporu pronikání italských podniků na zahraniční trhy a seznamování s italským prostředím a uvádí zásady a způsoby jejího poskytování.

Ačkoliv katalog není vyčerpávající, nabízí společnostem a veřejné správě přehled nabízených služeb a jejich ceny.

V katalogu uvedené ceny je třeba považovat za orientační a nelze je chápat jako konkrétní cenovou nabídku, která se zpracovává a poskytuje v okamžiku poptávky služby.

Stáhněte si kompletní katalog služeb: zde