close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
 • cs
 • it
CENTRUM ITALSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMUNITY
JIŽ OD ROKU 2001
PRO VÍCE INFORMACÍ
Linda Valešová
Business Support Manager
Služby Podnikům a Food and Tourism
00420 222 015 312
PRO VÍCE INFORMACÍ
Lukáš Němec
Business Support Manager
Služby podnikům
00420 222 015 302
PODPORA OBCHODNÍ ČINNOSTI

Italsko-česká obchodní komora nabízí širokou škálu služeb zaměřených na realizaci propagačních aktivit a na podporu malých a středních podniků a určených obchodním komorám, agenturám pro internacionalizaci, profesním a oborovým sdružením a italským veletrhům.

 Nabízíme:

 1. Podnikatelské a obchodní mise
 2. Delegace nákupčích
 3. Semináře – Focus Day v Itálii
 4. Účast na veletrzích
 5. Kontaktní místo u Italsko-české obchodní komory

 

OBCHODNÍ MISE PRO ITALSKÉ PODNIKATELE V ČESKÉ REPUBLICE

Organizujeme obchodní mise zaměřené na setkání italských a českých společností ve zvolených oborech a poskytujeme kompletní podporu, která zahrnuje:

 • Výběr českých partnerů dle zadaného požadavku (dovozci, distributoři, nákupčí, dodavatelé, atd.)
 • Přípravu a organizaci B2B schůzek pro každou zúčastněnou firmu
 • Organizaci firemních návštěv ve výrobních a obchodních společnostech v České republice
 • Organizaci oficiálních večeří s podnikateli a představiteli českých či italských institucí

 

DELEGACE NÁKUPČÍCH

Zajišťujeme účast kvalifikovaných českých zástupců ze zvolených oborů na veletrzích, obchodních nebo propagačních akcích pořádaných v Itálii.

Naše služby zahrnují:

 • Výběr českých partnerů dle požadovaného profilu
 • Prezentaci italské akce vybraným partnerům
 • Propagaci prostřednictvím komunikačních prostředků Komory
 • Propagaci prostřednictvím externích komunikačních prostředků: národní a místní tisk, odborné časopisy, specializované webové stránky, atd.

 

SEMINÁŘE - FOCUS DAY V ITÁLII

Prezentace zvolených odvětví v rámci akcí konaných oborovými sdruženími, při výročních setkáních či propagačních akcích, jejichž cílem je seznámení se se zahraničními trhy,

 • Česká republika: představení země, ekonomiky a podnikatelských příležitostí
 • Oborové akce: představení hlavních průmyslových a obchodních odvětví v České republice
ÚČAST NA VELETRZÍCH V ČESKÉ REPUBLICE

U všech požadovaných odvětví poskytujeme pomoc podnikům při jejich účasti na veletrzích, ať už se jedná o individuální účast anebo o účast více podniků.

zejména:

 • Kontakt s českým organizátorem veletrhů, pokud jde o účast italských podniků
 • Logistika italské delegace
 • Zajištění individuálních schůzek B2B v místě, řízení agendy schůzek
 • Odborná podpora ze strany obchodní komory a tlumočení
 • Případné další specificky vyžádané služby
KONTAKTNÍ MÍSTO U ITALSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

Abyste mohli navázat trvalé a dlouhodobé vztahy v České republice a plně využít jejího obchodního a ekonomického potenciálu, nabízí Italsko-česká obchodní komora možnost založit si v jejím sídle kontaktní místo,

a tak si zajistit:

 • Monitoring ekonomického vývoje země a aktuální informace o hospodářské situaci
 • Analýzy z oborů vašeho zájmu a průzkum trhu
 • Možnost propagovat akce, podniky, regiony a špičkovou produkci prostřednictvím našich komunikačních nástrojů
 • Zvláštní výhody při zajišťování služby obchodních cest, vysílání delegací a vyhledávání partnerů pro jednotlivé podniky
 • Zvláštní výhody pro využívání všech služeb naší Komory
 • Ostatní služby, o které máte zájem
KATALOG SLUŽEB

Katalog služeb Italsko-české obchodní a průmyslové komory podporuje vytváření vztahů mezi komorou a jejími klienty (firmy, veřejná správa) na základě transparentních a jasných kritérií.

Katalog popisuje činnost na podporu pronikání italských podniků na zahraniční trhy a seznamování s italským prostředím a uvádí zásady a způsoby jejího poskytování.

Ačkoliv katalog není vyčerpávající, nabízí společnostem a veřejné správě přehled nabízených služeb a jejich ceny.

V katalogu uvedené ceny je třeba považovat za orientační a nelze je chápat jako konkrétní cenovou nabídku, která se zpracovává a poskytuje v okamžiku poptávky služby.

Stáhněte si kompletní katalog služeb: zde