Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

20.12.2015

Antonella Sottero: Ferrero mělo pozitivní rok na českém trhu

V roce 2015 Česká republika zaznamenala silnou dynamiku růstu hospodářství, a to především díky růstu investicí a zahraničního obchodu. S Antonellou Sottero, členkou představenstva Italsko-české komory pro oblast obchodu a generální ředitelkou Ferrero Česká, jsme mluvili o hospodářství a o spotřebě domácností.

 

Paní dr. Sottero, v jaké míře se ekonomický růst zaznamenaný v roce 2015 promítl do spotřeby domácností?

Vývoj spotřeby domácností je vždy o něco ve zpoždění ve srovnání s jinými makroekonomickými faktory, a rok 2015 není v tomto ohledu výjimkou. Spotřeba domácností prochází oživením s obtížemi, a odvětví chocolate confeteries, ve kterém je Ferrero aktivní především, zaznamenává dokonce pokles. To znamená, že domácnosti stále šetří na výdajích za zboží, které nepovažují za nezbytné, vošem další typologie zboží zažívají výrazný růst. Jedná se však o obecný údaj: Ferrero Česká totiž roste i v tomto období poklesu pro celé odvětví, a získává nové pozice na trhu.

 

Dalším významným tématem v odvětví maloobchodu je Zákon o významné tržní síle, který reguluje vztahy mezi dodavateli a velkými maloobchodními řetězci. Jak hodnotíte aktuální legislativní rámec?

Zákony proti monopolu a za zachování konkurence na trhu, jež regulují vztahy mezi dodavateli, malými distributory a maloobchodními řetězci jsou pro Ferrero naprostou prioritou. Legislativní rámec je neustále v pohybu, a stále není jasně, kdy dojde k schválení novely zákona. Je však důležité, aby kromě schválení novely zákona probíhaly i kontroly, jež by zaručily respektování legislativního rámce. A nikdo snad ani nepochybuje, že by tomu bylo jinak. Úřady takové kontroly již dnes provádí, a to i z toho důvodu, že se pro veřejnou správu jedná o nezanedbatelný zdroj příjmů. Pokuty mohou být v této oblasti opravdu vysoké.

 

Co se týká velkých malodistribučních řetězců, tak český trh zažívá fázi zvyšující se koncentrace. Jaké jsou dopady na dodavatele?

Poslední velkou změnou v odvětví byla akvizice sítě supermarketů Interspar ze strany skupiny Ahold, která je v ČR přítomná se značkou Albert. V poslední době se také mluví o eventuálním odchodu z českého trhu řetězce Tesco. Ovšem zdá se, že tato fáze odchodu ještě není operativní, a skupina zatím prochází vnitřní restrukturalizací. Ovšem i v tomto případě bude nutné dodržet pravidla antimonopolních zákonů, jež brání příliš silné koncentraci na trhu. Je ale jasné, že velký řetězec má o to silnější vyjednávací pozici, o co větší je jeho podíl na trhu. A to nezávisle na tom, zda je dodavatel velký nebo malý.

 

I letos skupina Ferrero vydala svou Zprávu o společenské zodpovědnosti podnikání. Jaké jsou její hlavní body?

Zpráva o sociální zodpovědnosti skupiny Ferrero byla představena v našem areálu Kinder+Sport na Expo 2015 v Milánu. Tento areál, který v průběhu Všeobecné výstavy navštívilo několik stovek tisíc dětí, se inspiroval stejnojmenným programem, který je také součástí naší CSR politiky. Ferrero chce skrze program Kinder+Sport podpořit aktivní životní styl dětí a dospívajících. Další pilíře naší CSR politiky jsou kvalita a dohledatelnost původu používaných surovin, podpora sociální podnikům, jež jsou dodavateli naší skupiny, aktivity ve prospěch zaměstnanců a sociální aktivity naší Nadace Ferrero. Dá se říci, že CSR politika je dnes neodlučitelnou součástí identity naší skupiny.

 

V listopadu jste vstoupili do skupiny Palm Oil Innovation Group, která sdružuje nevládní organizace a výrobce palmového oleje. Hlavním cílem skupiny je ekologická udržitelnost výroby této suroviny. Jaký to má význam pro vaše spotřebitele?

Pro skupinu Ferrero jsou kvalita surovin a ekologická udržitelnosti jejich výroby naprostou prioritou. Není lehké vždy dohlížet nad všemi dodavateli, ale našim spotřebitelům chceme zaručit vysokou kvalitu výrobku a výrobu s respektem k výrobě. Členství v Palm Oil Innovation Group jde přesně tímto směrem,

 

 

Zdroj fotografie: Ferrero Česká

Loading…