Mezi otázkami položenými Ing. Kuchtové byla i jedna ohledně závislosti českého hospodářství na Německo. “Silná vazba na Německo se netýká celého hospodářství, ale především obchodu a exportu. V současnosti zhruba 80% českého exportu putuje do zemí Evropské Unie, a třetina pak do Německa,” říká Ing. Kuchtová. “Proto vedeme jednání s Vládou, aby vedla politiku diverzifikace našich exportních trhů, a posílila roli nečlenských zemí EU. Uvědomujeme si však, že Evropská Unie bude vždy hlavní obchodním partnerem ČR.”   Zdroj fotografií: Archív Italsko-české komory">
Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

10.06.2015

Česká republika směřuje ke společné měně

V úterý 9. června se na Italském velvyslanectví v Praze uskutečnila debata s Ing. Dagmarou Kuchtovou, generální ředitelkou Svazu průmyslu a dopravy (SPD). Akce byla pořádaná Italsko-českou obchodní a průmyslovou komorou a Italským velvyslanectvím v Praze.

Přítomné pozdravil italský velvyslanec v Praze, Jeho Excelence Aldo Amati. “Mám radost, že pokračuje spolupráce s Italsko-českou komorou, a to za účasti tak kvalifikovaného publika,” řekl velvyslanec Amati.

Hlavní host večera byl představen předsedou Italsko-české komory Gianfranco Pinciroli. “Mezi prioritami generální ředitelky Dagmary Kuchtové patří zlepšení kvality poskytovaných služeb, posílení vlivu SPD a samozřejmě rozšíření členské základny.

Svaz průmyslu a dopravy, který má podobnou roli jako v Itálii Confindustria, je aktivní skrze lobbyingovou činnost v rozvoji prostředí, které by bylo příznivé pro rozvoj aktivit jeho členů. Je součástí Legislativní rady Vlády a Rady pro ekonomické a sociální dohody (tzv. Tripartita). Na mezinárodní úrovni zastupuje své členy v BUSINESSEUROPE – Confederation of European Business a při BIAC – Business and Industry Advisory Committee to the OECD. V současnosti je hlavní českou podnikatelskou asociaci díky členské základně čítající 10,5 tisíc členů a 27 oborových organizací. Její členské firmy zaměstnávají na 800 tisíc osob.

Debata s Ing. Dagmar Kuchtovou se zaměřila na hlavní aktuální témata v hospodářství, a to počínaje vstupem ČR do eurozóny, který se stal v posledních dnech tématem veřejné debaty. “Naši členové chtějí slyšet datum vstupu do eurozónu tak, aby se na tuto změnu mohli včas připravit,” říká Ing. Kuchtová. “Vláda se k tomuto kroku zavázala, a nemůže ho obejít. Většina našich členů je navíc pro vstup do eurozóny, a to i přes obtíže, kterými eurozóna v současnosti prochází. Stále tudíž není známé žádné oficiální datum, ale mezi experty na téma se mluví o roku 2020 jako o datu, kdy by bylo do eurozóny možné vstoupit.”

Mezi tématy, které leží na srdci členům Italsko-české Komory, patří stav infrastruktur. “Svaz tlačí na Vládu, aby se stav infrastruktur zlepšil,” říká generální ředitelka SPD. “V současnosti jde většina zdrojů na opravu dálnice D1, takže ostatní projekty jsou v lehkém zpoždění. Pro financování budování nových infrastruktur by bylo možné více využívat PPP projekty, tak jak se děje v případě budování dálničního spojení s Rakouskem. Mezi hlavními prioritami současného ministra dopravy navíc patří opravy cest první a druhé třídy, které to opravdu potřebují.”

Debata se dotkla také ožehavého téma zadávání veřejných zakázek, které v minulých letech zaznamenalo výrazné zpoždění. “My chápeme tlak Vlády a Evropské komise na posílení protikorupčních opatření, ovšem současný zákon o zadávání veřejných zakázek vykazuje celou řadu problematických oblastí,” uvádí ředitelka Kuchtová. “Jednou z těchto problematických oblastí spočívá v tom, že u mnohých zakázek je nejnižší cena hlavní a jediným kritériem výběru. Nás Svaz společně s Hospodářskou komorou ČR tak v současné době pracuje na novelizaci tohoto zákona. Další důležité téma v této oblasti je implementace evropské normativy o Hodnoceni vlivu na životní prostředí, které dle mínění našich partnerů ze Svazu stavebnictví může zablokovat velké množství infrastrukturálních projektů.”

Co se týče trhu práce, tak Svaz průmyslu a dopravu je hodně aktivní ve snaze posílit technické vzdělání, a proto na rok 2015 vyhlásil Rok průmyslu a tec;hnického vzdělání. “Touto akcí bychom chtěli změnit vnímání technického vzdělání a průmyslu, který vytváří zhruba třetinu českého HDP a je tahounem českého hospodářství, ze strany rodičů,” vysvětluje Dagmar Kuchtová. “Vyvíjí také snahu, aby se změnilo veřejné financování systému vzdělání, které by zvýhodňovalo technické vzdělání. Již dnes se totiž naše členské firmy potýkají s problémem, že nedokáží najít kvalifikovanou pracovní sílu, a to především na dělnických pozicích. Počítáme tak i s tlakem na zvyšování mezd, který již v současnosti vyvíjí odboráři. Odborářům však často připomínáme, že zvyšování mezd musí být s vývojem produktivity práce, která stále není v České republice uspokojivá."

Mezi otázkami položenými Ing. Kuchtové byla i jedna ohledně závislosti českého hospodářství na Německo. “Silná vazba na Německo se netýká celého hospodářství, ale především obchodu a exportu. V současnosti zhruba 80% českého exportu putuje do zemí Evropské Unie, a třetina pak do Německa,” říká Ing. Kuchtová. “Proto vedeme jednání s Vládou, aby vedla politiku diverzifikace našich exportních trhů, a posílila roli nečlenských zemí EU. Uvědomujeme si však, že Evropská Unie bude vždy hlavní obchodním partnerem ČR.”

 

Zdroj fotografií: Archív Italsko-české komory

Loading…