Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

10.06.2015

Čtvrt století života Společnosti přátel Itálie

Společnost přátel Italie, člen Italsko-české komory, oslavila v sobotu 6. června dvacet pět let svého působení. Po čtvrt století života, SPI je zásadní organizací v rámci celé české občanské společnosti spjaté s Itálií, a může počítat s několika tisícovkami členů a přítomností v jedenácti městech v celé ČR. O SPI jsme mluvili s jejím předsedou Petrem Dostálem.

Společnost přátel Itálie slaví 25 let svého fungování. Jaké jsou hlavní úspěchy dosažené za tuto dobu?

SPI představovala v těchto letech a stále představuje zásadní kulturní i lidskou posilu, která přichází z České republiky Itálii. V naší zemi je celá řada italských institucí, jako Velvyslanectví, Kulturní institut či samotná Průmyslová a obchodní komory, ale SPI představuje jedinečnou zkušenost tvořenou běžnými lidmi a vášní členů pro Itálii. Všechny aktivity posledních let jako partnerství mezi městy, koncerty, výměny a spolupráce, jsou výsledky této vášné. A myslím, že stěžejním úspěchem SPI je to, že pokryla tuto část vztahů mezi našimi zeměmi.

Na začátku svého života, se SPI angažovala mimo jiné v rozšíření turistické nabídky a organizování cest do Itálie, které před rokem 1989 nebyly kvůli politickým důvodem dost dobře možné. Dnes se o tuto část aktivit stará převážně komeční sektor. Jak se změnily vaše aktivity?

Je jasné, že ve srovnání s minulostí má SPI především kulturní roli, a pracuje na podpoře kulturních výměn mezi našimi zeměmi. V posledních letech se také velice omladila naše členská základna, což sebou přineslo nové nápady. Zásadní doménou našich aktivit jsou i kurzy italštiny, jež si získaly u Čechů velkou oblibu. My totiž nejsme tradiční jazykovou školou, ale spíš jsme osobami, jež se s tímto jazykem velice často stýkají, a to v odlišných oblastech. Naše kurzy jsou tak výjimečné nejen aktivitou ale také flexibilitou vyučování. Na základě poptávky tak dokážeme pokrýt různorodé oblasti jako gastronomie, kultura či kurzy pro firmy.

SPI nedávno podala na Úřad Vlády ČR žádost o uznání italské národnostní menšiny. Můžete nám vysvětlit, o co se jedná?

Jedná se o velice ambiciózní projekt. Na základě údajů z posledního Sčítání lidu z roku 2011 jsme zjistili, že pravděpodobně existují početní předpoklady pro to, aby Italové byli vyhlášeni jako národnostní menšinou žijící v České republice. Podle českých zákonů jsou totiž národnostní menšinou čeští občané, jež se hlásí k jiné národnosti. Pokud by náš návrh byl schválen, tak by dopad byl pozitivní i na italské občany žijící v ČR. Myslím, že by se tímto uznáním cítili více doma, a byla by to také možnost k dalšímu rozvoji kulturních vztahů.

SPI by chtěla také nalézt větší podporu svých aktivit u italských firem aktivních v ČR. Co můžete nabídnout těmto firmám?

V první řadě nábízíme našim podporovatelským firmám viditelnost při našich početných akcích a u našich členů. Navíc působíme i jako taková síť mezi různými kompetencemi a známosti. V řadách našich členů lze totiž nalézt univerzitní pedagogy a učitele, umělce či osobnosti politického a vědeckého světa. Chtěli bychom také více rozvinout oblast firemních kurzů italštiny.

Loading…