Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

10.02.2016

Daňové sídlo italské společnosti v zahraničí

Ve čtvrtek 25. února pořádá Italsko-česká obchodní a průmyslová komora ve svém sídle seminář ohledně problematiky daňového sídla italské společnosti v zahraničí a transfer pricingu ve vztazích mezi spojenými osobami v Itálii a ČR.

Jedná se o témata, která jsou mimořádně zajímavá především pro české dceřinné společnosti s matkou v Itálii. “V tomto případě se italská daňová správa může pokusit dokázat, že daňová rezidence dceřinné společnosti či společnosti ovládané italskými osobami je v Itálii, a tudíž podléhá italským daňovým předpisům,” uvádí problematiku Luca Savino, panelista semináře a partner kanceláře Savino & Partners. “Nemusí totiž stačit to, že společnost má své sídlo v zahraničí a že vyvíjí svou podnikatelskou aktivitu za hranicemi Itálie. Daňová správa totiž bere v úvahu celou řadu dalších parametrů jako složení akcionářů a podílníků či odkud je firma opravdu řízená. A dokazování je často na bedrech firem než daňové správy.”

Hrozí totiž nebezpečí, že firma s italskými akcionáři či podílníky, anebo řízená přímo z Itálie, změní v očích italské daňové správy svůj status. “Hlavní hrozbou je to, že taková společnost bude prohlášená za stabilní organizaci italské mateřské společnosti, a tudíž že její příjmy budou podléhat zdanění v Itálii,” dodává Luca Savino. “Samozřejmě to může výrazně ohrozit mateřskou společnost, protože italská daňová správa by jí doměřila daň a uvalila nemalé penále. Proto je vždy důležité zvážit, kdo bude akcionářem či podílníkem, a také jakým způsobem bude firma v zahraničí řízena. A samozřejmě je důležité si nechat poradit odborníky.”

Další oblastí, které věnuje italská daňová správa velkou pozornost, jsou obchodní vztahy mezi kapitálově propojenými firmami v Itálii a zahraničí. “Daňová správa se obvykle zajímá o to, zda obchodními vztahy mezi propojenými osobami nedochází k přesunu zisku do zemí s příznivější mírou zdanění. Společnosti tak musí dokázat, že transakce nejsou manipulovány a probíhají za obvyklé ceny. Či věrohodně dosvědčit, proč tomu tak není.”

Transfer pricing je však v hledáčku také české finanční správy. ČR navíc podepsala Mnohostrannou dohodu o automatické výměně informací, ke které se připojila i Itálie. “S ratifikací dohody nedochází k rozšíření informační základny sdílených údajů ale jen k zrychlení celé procedury,” říká Luca Savino. “Nově tak bude stačit, aby si úředník na italském daňovém úřadu požádal o informace u českého finančního úřadu a nebude muset již žádat o povolení soudu. Samozřejmě zůstává jistá jazyková bariéra spočívající v tom, že kategorie italského daňového řádu nejsou zcela totožné kategoriím českého daňového řádu.”

Celkový přístup obou zemí se však zdá zatím dost odlišný. “Aktivity italské daňové správy mají daleko více asertivní charakter,” myslí si Luca Savino. “V ČR jsme přešli od kontrol formálních náležitostí ke kontrole faktického stavu a křížení získaných dat. Vztahy mezi českou Finanční správou a plátci daně jsou však i nadále korektní, protože míra zdanění je již snesitelná.”

Seminář Transfer pricing a problematika daňového sídla italské firmy v zahraničí: daňové a právní aspekty proběhne ve čtvrtek 25. února od 9,00 h v sídle Italsko-české obchodní a průmyslové komory v ulici Husova 25, Praha 1. Dalším panelistou semináře bude advokát Massimiliano Lissi z advokátní kanceláře N-C.S.

 

Zdroj fotografie: Pixabay

Loading…