Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

31.03.2015

Diplomacie musí pomáhat podnikům

Jednou z hlavních výzev pro diplomacii v posledních letech je podpora rozvoje zahraničního obchodu a následující podpora růstu italských podniků na mezinárodních trzích. Nejen na tato témata jsme se ptali náměstka ministra zahraničních věcí senátora Benedetta della Vedovy v průběhu jeho návštěvy v Italsko-české obchodní komoře.

V posledních letech byl i kvůli hospodářské krizi kladen velký důraz na aktivní přístup diplomatické sítě k podpoře růstu italských podniků na zahraničních trzích. Co tedy dělá Ministerstvo zahraničních věcí, aby naplnilo tuto potřebu?

Dnes lze hospodářský růst, a to jak na podnikové úrovni tak v rovině národního hospodářství, najít jen na zahraničním, a nikoliv na tuzemském, trhu. Úspěch na mezinárodních trzích je tak klíčovým faktorem pro růst a konkurenceschopnost italských podniků. Ministerstvo zahraničí má mimořádnou zodpovědnost v podpoře našim firmám skrze svou síť Ambasád a Konzulátů v zahraničí, která tak představuje mimořádný zdroj v prospěch podniků. A tato síť musí vstoupit do pozitivní interakce s dalšími organizacemi, poskytujícími služby podnikům, a to od Institutů zahraničního obchodu až po Italské obchodní komory v zahraničí.. Hlavním cílem je dát konzistentnost akcím v zahraničí, a zařadit je do celkové strategie našich ekonomických zájmů na globální úrovni, která by respektovala naše bezpečnostní priority, naše kulturní zastoupení a roli italských komunit žijících v jednotlivých zemí. A tato síť se vyvíjí také v závislosti na potřebách podniků, jak ukazuje otevření nového Velvyslanectví v Turkmenistánu a nových Konzulátů v čínském městě Chongqing ve vietnamském Ho Chi Minh City.

Jakou roli hrají v této strategii země a nové trhy, jako Česká republika, jež vstoupily do EU jen před několika lety?

Osobně bych nedefinoval Českou republiku jako nový trh. Spíše je součástí velkého evropského společného trhu, který bychom měli chápat jako vnitřní trh, a to díky zeměpisné blízkosti, sdíleného regulačnígo rámce a infrastrukturální integraci. Česká republika je pro Itálii velice atraktivním obchodním partnerem: v roce 2014 italský export dosáhl 4,66 miliard eur, o 10% více než v roce 2013, a zaměřil se především na odvětví s vysokou přidanou hodnotou jako automobilový sektor, strojírenství a obecně na výrobu polotovarů. Investice, které již dosáhly významné hodnoty ve zpracovatelském průmyslu a ve službách,se letos zvýšily o 6,2% díky konsolidaci a růstu firem jako Brembo, Unicredit a Comdata. Je evidentní, že Česká republika představuje v rámci EU zemi poskytující velké množství příležitostí, a to díky přívětivě podnikatelské atmosféře i růstu poptávky hnané ekonomickým růstem po statcích a infrastrukturách.

Jaká je přesná role diplomatického sboru v tomto přístupu? Měl by se soustředit především na velké zakázky, kde je obvyklé i mezivládní vyjednávání, nebo se soustředit i na podporu malým a středním podnikům?

Role diplomatické sítě je pro podporu našich podniků na zahraničních trzích naprosto zásadní, a to jak ve smyslu zprostředkování informací, tak ve smyslu institucionálních vztahů s místními institucemi. Je pravda, že diplomatická síť je více zapojená do velkých výběrových řízení, které se přímo dotýkají místních veřejných institucí, ale mohu Vás ujistit, že Ministerstvo zahraničí pracuje každodenně bok po boku tisíců malých a středních podniků. A tato aktivita ve prospěch podniků je podtržení také tím, že společně s Ministerstvem pro hospodářský rozvoj je Ministerstvo zahraničních věcí spolupředsedajícím Koordinačnímu výboru pro růst podniků na zahraničních trzích. V radě tak zasedaji podnikatelské asociace jako Confindustria, ABI, Unioncamere ale také Alleanza delle Cooperative a Rete Imprese Italia.

Vy společně s dalšími sedmdesáti zákonodárci jste inicioval vznik Parlamentní skupiny pro legalizaci výrobků z konopí. Jaké jsou cíle této Skupiny?

Předesílám, že z mé strany není žádné pozitivní hodnocení spotřeby konopí. Otázka však stojí jinak: u jiných škodlivých látek, například tabáku či alkoholu, se stát rozhodl vydat na zcela jinou cestu, která spočívá v informování spotřebitelů a zdanění spotřeby. Alkohol a tabákové výrobky také škodí zdraví, a přesto by nikoho nenapadlo nechat na černém trhu jejich výrobu a spotřebu, což by vedlo i k výraznému poklesu daňových příjmů. Zásadní otázka tudíž zní: má smysl přenechat dodávání marihuany zhruba čtyř a půl milionu Italů, již kouři jointy, černému trhu? Skupina tak má konkrétní cíl: vypracovat návrh zákona, který by byl schopný transparentně vysvětlit problematiku občanům.

Loading…