Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

01.09.2015

DPH stále více pod kontrolou

Rok 2016 bude pro plátce daně z přidané hodnoty plný změn. Kromě tolik diskutované Elektronické evidence tržeb, která by měla začít fungovat v prvním pololetí příštího roku, budou muset plátci DPH překládat takzvaná Kontrolní hlášení.

 

Nová povinnost, která začne platiti od prvního ledna 2016, se bude týkat prakticky všech plátců DPH registrovaných v České republice. Právnické osoby – plátci DPH budou muset překládat Kontrolní hlášení měsíčně, a to nejpozději 25. den po měsíci, který je objektem hlášení. Pro fyzické osoby – plátce DPH je povinnost překládat Kontrolní hlášení čtvrtletně. Hlášení nebudou muset překládat jen ti plátci, kteří v dotčeném obdobím neměli daňové plnění podléhající DPH.

Zákon, který zavádí Kontrolní hlášení, nespecifikuje přesný obsah hlášení, které je tak určeno Finanční správou. Jedinou zákonnou povinností je elektronické překládání Hlášení ve formátu XML. Z formulářů, které zveřejnila Finanční správa na konci července, vyplývá, že plátci DPH budou muset zaregistrovat prakticky všechny vydané i přijaté faktury v kontrolovaném období. Striktnější kontrola se bude týkat faktur s hodnotou přesahující 10 tisíc korun: v tomto případě ohlašovatel bude muset uvést identitu kupce či prodejce, daňový základ, vyměřenou daň a kategorii zboží či služeb, jež jsou objektem transakce. Struktura formuláře by ale ještě mohla doznat změn. Finanční správa se však zavázala, že definitivní podobu formuláře zveřejní do konce listopadu.

Vzhledem k množství informací, které bude nutné uvést v hlášení, experti doporučují zakoupení specializovaných programů, již budou vyplňovat hlášení automaticky. Pokuty za nepředložená hlášení budou moci dosáhnout až 50 tisíců korun, zatímco za opožděné předložení hlášení, které je však předložené bez výzvy úřadu, bude možné dostat pokutu až tisíc korun. Za opožděné předložení po výzvě úřadu zákon počítá s pokutou až 10 tisíc korun. Nepředložení hlášení, které je vedeno s úmyslem mařit výměr daně, bude podléhat pokutě až půl milionu korun. Pokuty jsou stejné jak pro fyzické tak pro právní osoby.

Zavedením kontrolních hlášení tak pokračuje proces elektrizace Finanční správy a posilování kontrolních mechanismů. Tento trend je patrný i ze statistik daňových kontrol: ty klesly ve srovnání s rokem 200í o 32,5 tisíc kontrol na 37,1 tisíc kontrol. Celková hodnota doměřené daně se zdvojnásobila: v roce 2009 činila 4,6 miliard korun, zatímco v roce 2014 činila již 9,6 miliard. Finanční správa se tak snaží, co nejvíce zvýšit informační základnu, jež by byla přístupná bez nutnosti zahájit finanční kontrolu přímo v kontrolovaném podniku, protože takové kontroly jsou z personálního hlediska velice nákladné. To vše jde však na úkor administrativní zátěže firem.

Ydroj fotografie: Pixabay

Loading…