close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Inaz e Nilobit přichází s novým softwarem pro podnikové účetnictví

22.09.2015

Inaz a Nilobit, člen Italsko-české komory, přišly v červenci na trh s novým softwarem pro registraci výdajů pracovních cest Nota spese.

Nový software se věnuje především registraci a obhospodaření výdajů na pracovní cesty. “Tento program je vhodný především pro podniky, jež musí organizovat mnoho pracovních cest svých zaměstnanců, jelikož umožňuje plánovaní a registraci výdajů těchto pracovní cest a výjezdů mimo firmy,” říká Davide Baravelli, společník ve firmě Nilobit. “Nový program umožňuje udělat přehled výdajů, registrovat výdaje na lístky, zaznamenat povolovací rozhodnutí a vypočítávat délku mise a výši diet.”

Mezi hlavními rysy nového softwaru patří především jednoduchost užití a správy programu. Software lze navíc i integrovat s ostatními programy účetnictví. "Díky jednoduchosti použití a automatizaci některých procesů účetnictví, mohou podniky, a ty malé a střední především, dosáhnout snížení nepřímých nákladů. Program také vytváří síť mezi všemi osobami, které jsou z různých důvodů dotčené správou pracovních cest," dodává Baravelli.

Nový software je výsledkem spolupráce mezi oběma společnostmi poté, co Nilobit byl odkoupen Inazem, italským leaderem na trhu s účetními programy. “Nový software byl plně vyvinut v Praze a v Itálii bude prodáván Inazem, čímž jsme vytvořili pozitivní spolupráci. Software jsme vyvinuli díky naší patnáctileté zkušenosti v odvětví podnikových programů. Nový software je na nejvyšší technické a informatické úrovní a současně je aktualizovaný s platnou italskou legislativou.”

Program tak bude průběžně aktualizovaný tak, aby byl vždy v souladu s účetními kategoriemi a platnou legislativou. “V budoucnosti chceme vyvinout také pro aplikaci pro smartphony a tablety, což by usnadnilo užívaní programu především ze strany uživatelů na pracovní cestě, jež musí zaznamenávat výdaje a další údaje jejich cesty,” říká Davide Baravelli. “Stále také uvažujeme, že bychom program nabízeli i na českém a slovenském trhu poté, co vyhodnotíme výsledky dosažené na italském trhu.”

 

Zdroj fotografie: Pixabay

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin