Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

23.06.2015

Nová Mosilana: pokračuje období úspěchů

Od prvního dubna 2015 má společnost Nová Mosilana, člen Italsko-české Komory, nového předsedu představenstva. Tím se stal po Ing. Jiřímu Urbanovi, který odešel do důchodu, Ing. Pavel Zezula.

Pane Ing. Zezulo, co pro Vás znamená Nová Mosilana?

Ve firmě Nová Mosilana se pohybuji již 18 let na nejrůznějších pozicích. Díky tomu, že jsem firmu prošel od A do Z, znám osobně velké množství spolupracovníků, a velice dobře jsem obeznámen i samotným procesem výroby luxusních vlněných tkanin pro konfekční zpracování, jež tvoří náš core business. Nová Mosilana je dnes sebevědomá a úspěšná firma. Je tudíž důležité, aby své zkušenosti předávala i dalším firmám v rámci skupiny, aby i ony dokázaly naplno využít synergií s mateřskou společností.

Skupina Marzotto masivně investuje do průběžné modernizace strojové výbavy Nové Mosilany. Jaké máte v této oblasti cíle?

Cíle jsou jen ty nejvyšší. Nakupujeme nejmodernější existující technologie, díky kterým jsme dosáhli z pohledu strojního parku světové úrovně. Naší obrovskou výhodou je, že investujeme pravidelně a to jak v ekonomicky úspěšnějších letech,  tak i v těch relativně méně uspokojivých. Naší snahou je aplikovat maximální automatizaci při kontrole procesů, které jsou v naší firmě velmi početné a komplikované. Samozřejmě nezapomínáme ani na naše zaměstnance, kteří jsou velmi podstatnou součástí podniku. Pracuje nás v Nové Mosilaně circa tisíc osob a patříme k největším zaměstnavatelům v regionu. Každý rok plánujeme sistematicky rozvoj našich lidských zdrojů vždy s důrazem na aktuální problematiky.

Celkově skupina Marzotto dala společnosti Nová Mosilana silné know-how a značku. Jak dále pokračuje tato vnitroskupinová spolupráce?

Je to ideální kombinace. Propojení původní Mosilany v době privatizace se strategickým partnerem se ukázalo jako velice moudré rozhodnutí a z dlouhodobého pohledu jako jediné možné, což bohužel mnoho firem u nás včas nepochopilo. V Brně jsme dnes zůstali jediní z celé řady textilních společností patřících do tzv. Moravského Manchesteru, který způsobil obrovský rozmach města Brna jako takového. Itálie je srdce především pánské módy, takže v mateřská firma se soustřeďuje na vývoj nových výrobků, jejich prodej a Nová Mosilana se koncentruje na zavádění nových přízí a tkanin  do výroby  a na výrobu samotnou.

Nová Mosilana má také svoji vlastní vývojovou činnost. Jaký význam má tato činnost v celkovém rámci aktivit vaší společnosti?

Ve výrobě přízí jsme jediným závodem ve skupině, takže veškerý vývoj a inovace v této oblasti probíhají v Nové Mosilaně. Podílíme se také na výrobě kolekce tkanin pro letní a zimní sezonu což jednak kapacitně pomáhá mateřské firmě a zároveň nám to dává prostor pro seznámení se s novými artikly.

Minulý rok byl pro textilní průmysl ve znamení růstu. Jaký očekáváte vývoj v průběhu letošního roku?

Minulý rok jsme zaznamenaly rekordní objemy výroby v naší historii. Jednalo se o 9,3 mil. běžných metrů tkanin a 4,3 tisíc tun příze. S potěšením mohu potvrdit, že letošní rok se vyvíjí zatím obdobně. Tento vývoj je výsledkem proaktivního přístupu k zákazníkům, schopností rychle reagovat na potřeby trhu ve výrobě a přirozeně dobrým poměrem ceny a kvality.

S postupným hospodářským oživením se mění situace na trhu práce. Firmy si stále více stěžují na nedostatek technicky kvalifikovaného personálu, a na druhé straně se očekává tlak na zvýšení mezd. Jak hodnotíte vývoj na trhu práce?

Je to samozřejmě situace, kterou začínáme lehce pociťovat i my v Nové Mosilaně. Dobře si uvědomujeme, že zvýšení fluktuace pracovních sil nám přidělává práci, protože zaškolení na profese si provádíme jen vlastními silami, protože neexistuje žádná odborná střední textilní škola, jež by nám poskytla potřebné pracovníky. Jednodušší profese zaškolíme za dva týdny, ale ty náročnější si vyžadují na zaškolení i půl roku či rok. Tlak na zvýšení mezd nepovažuji sám o sobě za takový problém, pokud  se firmě podaří odpovídajícím způsobem reagovat na  straně nákladů, jako např. zlepšení produktivity práce, zdokonalení kvality, nebo snížení nákladů na nemocnost.

 

Zdroj fotografie: musilana.cz

Loading…