Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

08.03.2015

Piemontské podniky chtějí růst v zahraničí

Piemont má v potravinářském odvětví úctyhodnou síť výrobních podniků. A tyto excelentní podniky se snaží čím dál více uplatnit v zahraničí, jak ukazuje projekt Piemont Food Excellence. Na téma jsme mluvili s Gabriellou Diverio, managerkou z Ceipiemonte, která vedla delegaci piemontských podniků, jež prezentovaly své produkty v Praze.

 

Dr. Diverio, mohla byste nám vysvětlit v čem spočívá projekt Piemonte Food Excellence?

Piemonte Food Excellence je postaven na formátu, který jsme si ověřili již v automobilovém průmyslu. Projekt je tak součástí plánu na podporu růstu firem na zahraničních trzích, který společně připravila regionální UnionCamere a Region Piemonte. Smyslem celého projektu je sdružit firmy z celého výrobního řetězce. Firmy tudíž podávají svou kandidaturu, a jsou pak vybírány na základě kritérií kvality a celé řady dalších faktorů. Pokud dokáží tuto fáze testování, tak jsou zařazeny do projektu a mohou využívat celou řadu aktivity, které jsou jeho součástí. Do dnešního dne jsou součástí programu 171 podniků ze zemědělské výroby a dalších čtyřicet podniků z oblasti potravinářských technologií.

 

Co konkrétně nabízí tento projekt podniků?

V rámci projektu jsou realizovány aktivity promočního rázu, doprovod firem na nové trhy, aktivity přípravy a zvyšování kvality firem. Jelikož projekt není omezen na jeden druh podniků, tak se snažíme o co nejvíce individualizovaný přístup. Pro nejslabší podniky máme připravený i tutor program, který připravujeme na míru.

 

Jakou roli má v piemontském potravinářském odvětví výroba technologií?

Výroba potravinářských technologiích nedosahuje v Piemontu takového rozsahu jako v Emilii Romagni, která má v tomto odvětví naprosté prvenství, ale i přesto náš region má některé mimořádné firmy. Silné firmy jsou například ve výrobě technologií pro výrobu a stáčení vín. Méně silná je pak přítomnost průmyslových firem v odvětví zpracování ovoce a zeleniny.

 

V Piemontu jsou přítomné jak velké nadnárodní firmy jako Ferrero, Lavazza či Martini, a také dalších zhruba 60 tisíc malých a středních potravinářských podniků. Jaké mají tyto dvě reality soužití?

Tato situace se moc neliší od zbytku Itálie. Ve stále otevřenějším světě tak tyto velké firmy mohou soužit jako hlava pelotonu malých a středních podniků, jež vstupují na mezinárodní trhy. Tohoto efektu jsme si všimli především v odvětví vína. Navíc velké firmy mohou otevírat prostor na trhu pro méně všední zboží. Například malá firma, která vyrábí řemeslný natírací krém z čokolády, může čerpat jistý benefit z toho, že existuje podobný, ale průmyslově vyráběný, produkt jako je Nutella.

 

V roce 2014 Území vína Langhe, Roero a Monferrato byla prohlášena za Světové dědictví Unesco. Co pro vás znamená toto uznání, které je první svého druhu na světě?

Jsme velice hrdí na toto ocenění, které nám umožní ještě více ochránit krajinu oceněnou Unescem. Toto ocenění je navíc impulzem k valorizace tohoto území, pro posílení a zlepšení jeho rozvoje ve znamení spojení lidských aktivity, krajiny a přírody. Prohlášení za Světové dědictví Unesco také zvyšuje turistický potenciál tohoto regionu a přidanou hodnotu tam vyráběných vín.

 

Loading…