Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

19.02.2015

Podnikat v České republice

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora a společnost Mazars vydaly v italském jazyce příručku “Doing Business in Czech Republic”. Na téma jsme mluvili s Nicolasem Candym, partnerem společnosti Mazars.

 

Jaké jsou ty nejdůležitější věci, které musí znát zahraniční podnikatel, když chce investovat v ČR?

Česká republika je hospodářství otevřené zahraničním investicím a zhruba 70% Hdp je tvořeno firmami se zahraničním kapitálem. Česká republika má stabilní hospodářství, jež roste zhruba o dvě procenta ročně. Umístění v srdci Evropě umožňuje se zaměřit jak na domácí trh tak na okolní země. ČR má navíc dobrou kvalitu života, vysokou míru vzdělanosti, zdravý bankovní sektor a jednu z nejnižších měr nezaměstnanosti v EU. Nesmíme ani zapomenout, že jako člen Evropské Unie zhruba 60% přijatých zákonů v ČR implementuje evropskou legislativu.

 

Mazars je specializovaná v poskytování daňových služeb. Jaké jsou specifika českého daňovéo systému?

Český daňový systém je obecně dobře srozumitelný, a je artikulován do kombinaci přímých a nepřímých daní, jako v mnoha zemích EU. Hlavní přímou daní je Daň z příjmu právnických osob, jež má jedinou 19% sazbu z výdělku, která však může být snížena o celou řadu tipů odpisů. Hlavní nepřímou daní je Dph s hlavní 21% sazbou a dvěmi sníženými sazbami 10% a 15%. Daňový systém však počítá s vyloučením z Dph bankovních a finančních služeb či převodů nově postavených staveb. V oblasti Dph je navíc čím dál více aplikován systém reverse charge. Česká daňová správa se také čím dál více zaměřuje na problematiku převodních cen mezi spřízněnými společnostmi. Za jistých okolností lze navíc vyjmout z daňového základu dividendy a příjmy z kapitálu, royalties a úroky z půjček a úvěrů.

 

Jak hodnotíte podmínky pro zahraniční investice v ČR? A co by se mělo ještě zlepšit?

Podmínky pro zahraniční investice jsou obecně dobré. Pro firmy z členských států EU je snadné se adaptovat, protože 60% zákonů přebírá evropskou legislativu. Nicméně euro ještě nebylo přijato, investiční pobídky jsou ve srovnání s okolními zeměmi vcelku nízké. Korupce zůstává někdy silně penalizujícím prvkem.

 

 

Loading…