Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

10.06.2015

Zákaz kouření v pohostinství putuje do Sněmovny

Novela Zákona o návykových látek, který obsahuje i velice diskutovanou normu zakazující kouření v provozovnách stravovacích služeb, byla jednomyslně schválena Vládou ČR při jejím zasedání ve středu 3. června.

Novela zákona tak putuje do Poslanecké sněmovny, kde se dostane k projednávání pravděpodobně po parlamentních prázdninách. Novela zákon však mezi tím již vyvolala společenskou diskuzi, jelikož jejím schválením by se zcela změnilo legislativní prostředí.

V současnosti patří česká regulace kouření ve stravovacích zařízení k těm nejliberálnějším v Evropě. Dnes je regulace kouření v barech, hospodách a restauracích plně ponechána na vůli provozovatele, který může kouření povolit, zakázat či vytyčit nekuřácké zóny.Významným problémem současné normy spočívá v tom, že nedefinuje dostatečně striktní parametry oběhu vzduchu v prostorech, kde je umožněno kouření. To má významný dopad především na zdraví personálu, který je někdy masivně vystaven tzv. pasivnímu kouření.

Novela zákona znovu rozdá karty, a zcela zakáže kouření v prostorech stravovacích zařízení. Zákaz by se navíc měl týkat i vaporizatérů, jako elektronické cigarety či vodních dýmek.Novela zákona navíc svěřuje místní samosprávě pravomoc zakázat kouření na vymezených veřejných prostranství. Je tak pochopitelná jistá obava provozovatelů barů a restaurací, kteří by mohli být podrobeni zákazu kouření v uzavřených prostorech a následovně také zákazu kouření před jejich podnikem, který by mohlo vydat Zastupitelstvo příliš citlivé na stížnosti obyvatel. Ty se vždy objeví, a to především ve čtvrtích se silnou koncentrací volnočasových podniků.

Restauratéři a provozovatelé dalších stravovacích zařízení tak v roce 2016 možná zažijí zteč nových nařízení. Novela zákona totiž navíc obsahuje opatření, dle kterého by v nabídce měl být alespoň jeden nealkoholický nápoj méně drahý než nejlevnější alkoholický nápoj.“To je principiálně určitě v pořádku, akorát bude záležet na způsobu, jakým způsobem toho chce stát dosáhnout,” uvedl pro týdeník Týden výkonný ředitel Svazu českých pivovarů a sladoven Vladimír Balach. Dalším významným opatřením bude zavedení Elektrické evidence tržeb. Na druhou stran DPH z restauračních služeb by měla klesnout z 21% na 15%.

Zatímco zákaz kouření je jedním z nejživějších tématů politické debaty, veřejné minění má, zdá se, v záležitosti jasno. Podle nezávislého projektu realizovaného v rámci společného projektu agentury Ipsos a Fakulty Sociálních Věd UK o postojích populace ke kouření, 78% Čechů by přivítalo zákonný zákaz kouření ve stravovacích zařízení. Míra příznivců zákazu zůstala nezměnná, intenzita názoru se však vyhrotila. Zatímco v roce 2012 51% dotazovaných bylo “spíše pro” zákaz kouření (a jen 26% “rozhodně pro”), v roce 2015 se poměr sil obrátil: 40% dotazovaných je “rozhodně pro” zákaz a 38% “spíše pro”.

Jeden z předchozím výzkumů realizovaných v rámci toho samého projektu navíc, zdá se, potvrzuje úvahy adiktologů, dle kterých by zákaz kouření v barech a restauracích by mělo pozitivní účinek na zdraví dospívajících. “V roce 2013 jsme se speciálním výzkumem zaměřili na mladé lidi ve věku 18-22 let a zjistili jsme, že kdyby platil zákaz kouření v restauracích, tak by 30 % těch, kteří začali kouřit před 18. rokem věku, kouřit vůbec nezačalo,“ říká Miroslav Slíž, vedoucí projektu.

I přes tento jasný trend ve veřejném mínění v posledních letech je schválení novely zákona nejisté. I pro mnoho poslanců, je se zákazem souhlasí, je novela příliš prohibiční. Největším problémem je naprostý zákaz kouření i používání vaporizátorů. Určitým rizikem je, že totiž vznikne alternativní okruh soukromých klubů. Na rozdíl od striktní regulace by tak absolutní zákaz mohl mít boomerangový efekt na zákon i snahy o ochranu zdraví.

 

Zdroj fotografie: Pixabay

Loading…