Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

10.06.2015

Zákon roku: firmy chtějí méně administrativních překážek

Šestý ročník soutěže Zákon roku, kterou pořádá advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal, podtrhl požadavky firem po jasném a transparentním legislativním prostředí, které by nebylo příliš penalizující za malé prohřešky.Konečného hlasování se zúčastnilo více než čtyři stovky firem, jež vybrali Nejlepší legislativní počin roku a Paskvil roku. V obou soutežních kategorií vítězily normy týkající se daní a regulace práce.

První místo v kategorii Nejlepší legislativní počin roku získaly novely omezující administrativní zátěz v pracovněprávních vztazích (34%). Díky těmto novelám se snižují pokuty za využívání tzv. švarcsystému, ruší se povinnost mít na místě výkonu práce smlouvy zaměstnanců hlášených na ČSSZ, zatímco novela živnostenského zákona zlepší komunikaci a předávání infromací mezi jednotlivými státními útvary.

Stříbrnou medaili dostala změna daňových předpisů (32%), která umožňuje samostatným útvarům daňové správy prominout penále a úroky z prodlení, pokud byl zaplacen nedoplatek na dani.Poněkud překvapivě, a to s 17,3% preferencí, získala třetí místo novela Jednacího řádu Poslanecké sněmovny, který umožňuje přehlednější kontrolu pozměňovacích návrhů, činí transaparentnější práci a hlasování poslaneckých výborů a prodlužuje čas projednávání mezi druhým a třetím čtením v Poslanecké sněmovně.

V kategorii Paskvil roku naopak triumfovaly s 44,2% preferencí změny týkající se Daně z přidané hodnoty. Kritiky se tak dostalo zavedení třetí sazby DPH a rozšíření systému reverse charge na nové oblasti hospodářství.Hodně kritizovaný byl také časový harmonogram vstupu v platnost těchto změn: ty byly definitvně schválené 22. prosince 2014, aby vstoupily v platnost hned od 1.1.2015.

Na druhém stupínku skončila novela advokátního tarifu. Pro žaloby do 50 tisíc korun je vítězovi sporu přiznávána paušální úhrada nákladů za řízení v hodnotě několika málo stovek korun, jež tudíž nedokáží pokrýt skutečné náklady na vedení sporu.Díky tomu se soudní vymáhání pohledávek v hodnotě několika tisíc korun stává anti-ekonomické. Na třetí příčku se dostal nový zákon, již přikazuje v provozovnách společností s obratem alespoň 5 milionů korun vyvěšovat pět hlavních zemích, odkud pochází prodávané potraviny.

Podle organizátorů vítězné zákony poukazují na jisté trendy v citlivosti firem. „Hlasování o nejlepší legislativní počin loňského roku bylo letos velmi vyrovnané,” uvádí omáš Babáček, Associate Partner v Ambruz & Dark Deloitte Legal a předseda organizačního výboru soutěže. “Z výsledků vyplývá, že podnikatelé s velkým důrazem oceňují kroky, které vedou ke snižování administrativní zátěže a k rozumnému přístupu v sankcionování, ať už v oblasti zaměstnanosti či při plnění daňových povinností.”

Dalším zásadním ohledem je stabilita legislativního prostředí a předvídatelnost harmonogramu zavedení nových legislativních opatření. “Anketa rovněž potvrdila zjištěníz nedávného průzkumu Deloitte zaměřenéhona daňovou jistotu, ve kterém naprostá většinadotázaných firem (93,1 %) uvedla, že by chtěla spouštění účinnosti daňových legislativních změnvždy k jednomu či dvěma konkrétním dnům v roce (například k 1. lednu nebo k 1. červenci),” dodává advokát Babáček.

 

Zdroj fotografie: Pixabay

Loading…