Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

06.04.2015

Zhoršení platební morálky italských firem se zastavilo

Jen zhruba třetina italských firem platí včas své faktury, ale horšení platební morálky se zastavilo. To ukazuje zpráva společnosti Cribis o platební morálce v italském podnikatelském sektoru.

Dle zprávy 36,3% plateb proběhlo do data splatnosti faktury, zatímco 48% proběhlo se zpožděném maximálně jednoho měsíce. Dalších 15,7% plateb bylo zaplaceno po měsíci od data splatnosti faktury. Velikost podniků má dopad na doby plateb: v případě mikropodniků 37,4% plateb proběhla do data splatnosti a 17,4% byla ve zpoždění vyšší než měsic. V případě velkých podniků je pak nutné většinou počítat s lehkým zpožděním v platbě: 16,1% plateb proběhlo včas a daších 8,4% se zpožděním delším než jeden měsic. U malých a středních podniků proběhlo se závažným zpožděním zhruba desetina transakcí, zatímc dalších 35,6% proběhla včas.

Ze sektorového hlediska nejvíce včasných plateb proběhlo ve finančním sektoru, kde proběhlo včas 48,5% plateb a ve službách podnicích (40,5%), zatímco v maloobchodě byl zaznamenán nejhorší údaj včasných plateb (25,4%). Nejlepší platební morálku mají firmy na Severo-východě Itálie a nejhorší na Jihu.

Zdroj: repubblica.it

 

Loading…