close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Quality Qualification for VET

01.01.2020

QQVET, Quality Qualification for Vocational Educational Training je evropský projekt v rámci programu Erasmus + KA2 pro strategické partnerství, kterého se zúčastní i Italsko-česká obchodní a průmyslová komora.

Ve spolupráci s různými partnery na evropské úrovni, má projekt za cíl podporovat Work-Based Learning (WBL), vzdělávání založené na pracovních zkušenostech, podporovat a zavádět způsoby spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, poskytovateli služeb a vzdělávání a odborné přípravy (VET) a dalších zainteresovaných stran, aby se zmenšila stále se zvětšující propast mezi vzděláváním mládeže a pracovním prostředím.

Projekt byl zaměřen na poskytování praktických metodik pro studenty, učitele, vzdělávací instituce,  a firmy působící v různých odvětvích zaměstnanosti na místní, regionální, národní i nadnárodní úrovni.

Projekt byl realizován v období 2018-2019 prostřednictvím měření a šíření výsledků  skutečného dopadu zkušeností z WBL na dovednosti a schopnosti studentů VET, aby se analyzovalo a čelilo různým problémům současného systému. Projekt se uskutečnil také díky aktivnímu zapojení studentů, učitelů, vychovatelů, poskytovatelů VET, firem již působících v této oblasti a studia nových přístupů s cílem zlepšit současný model a přivést nové účastníky k používání těchto nástrojů v rámci svých aktivit.

Výsledkem projektu bylo vytvoření balíčku pravidel a přijetí a šíření osvědčených praxí na nadnárodní úrovni ve všech oblastech zapojených do projektu se speciálním zaměřením na rozšiřování výsledků a skutečného používání osvědčených praxí i po skončení projektu.

Projektové webové stránky můžete prohlížet zde: QQVET

Partnership:

ESMOVIA, Španělsko – Promoter

NTUC Meridian, Rumunsko – Partner

Aretés, Itálie – Partner

Italsko-česká smíšená obchodní a průmyslová komora, Česká republika - Partner

Agrupamento de Escolas de Vilela, Portugalsko – Partner

Alphabet Formation, Belgie – Partner

Pro více informací:

Eleonora Maria Poli, Communication & EU projects

Email: eleonora.poli@camic.cz, Tel: +420 222 015 310

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin