Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

O Nás

CENTRUM ITALSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMUNITY
JIŽ OD ROKU 2001
story
HISTORIE

Italsko-česká smíšená obchodní a průmyslová komora, (CAMIC), vznikla v Praze v roce 2001 a během krátké doby sdružila podstatné množství členů, konkrétně italských podnikatelů působících na českém trhu. V roce 2003 byla uznána jako Italská obchodní komora působící v zahraničí jak italskou vládou (dle zákona č. 518 ze dne 1. 7. 1970), tak českým Ministerstvem průmyslu a obchodu (dle zákona č.42/1980 Sb.). Dnes patří mezi nejdůležitější zahraniční obchodní komory v České republice, s hlavním sídlem v centru Prahy, v prestižním Trauttmannsdorfském paláci, a pobočkou vedlejší kanceláří v Brně na Výstavišti při sídle Honorárního konzulátu Itálie v Brně.

story
POSLÁNÍ

CAMIC je nezisková organizace napomáhající rozvíjet ekonomické a obchodní vztahy a podnikatelské spolupráce mezi Itálií a Českou republikou.

Rozvíjí kontakty, vztahy a aktivity v Itálii a v České republice ve spolupráci s institucemi, organizacemi, hospodářskými komorami, asociacemi a dalšími ekonomickými sdruženími.  Realizuje komunikační, informační, rozšiřovací a vzdělávací činnosti. Organizuje ekonomické mise, propagační akce, delegace, veletrhy a další projekty napomáhající obchodním činnostem pro italské a české podniky. CAMIC působí v nepřetržité a stálé spolupráci s Italským velvyslanectvím v Praze a všemi představiteli Systému Italia v České republice www.ambpraga.esteri.it a je členem Assocamerestero, Asociace italských obchodních komor v zahraničí www.assocamerestero.it

Vizí do budoucna je navýšení členské základny a zvýšení komplexní hodnoty nabídky pro firmy. Pro dosažení těchto cílů investuje CAMIC přesvědčivě do operativní struktury a do rozvoje jak veřejné či soukromé partnerské sítě v Itálii a České republice.

story
ČLENSKÁ ZÁKLADNA

CAMIC má více než 400 členů, italských, českých a mezinárodních podniků a organizací, které podnikají v České republice (90%) a v Itálii (10%). Každý rok je realizován rozmanitý program iniciativ, jak v prezenční formě tak online, na podporu rozvoje a integrace italsko-české komunity, jakož i uzavření nových obchodních příležitostí, usnadnění kontaktů a dialogů se českými institucemi a místními asociacemi.

story
PODPORA A OBCHODNÍ ROZVOJ

CAMIC poskytuje celou řadu služeb připravených přímo na míru italským firmám, které mají zájem o vstup na český trh a o obchodní rozvoj v České republice. Pro italské ekonomické subjekty, obchodní komory, asociace, oborová či ochranná sdružení CAMIC organizuje obchodní cesty v České republice, propagační workshopy, zastoupení, vysílání českých nákupčí na akce a oborové veletrhy v Itálii a další specifické aktivity.

CAMIC působí také jako zastoupení Italské centrály cestovního ruchu (ENIT) pro Českou republiku. Je aktivní partner pro projekty v komorové a evropské síti, se specifickým zaměřením na téma internacionalizace italských firem a profesionálního vzdělávání studentů, včetně kombinace škola-praxe.

story
KOMUNIKACE

Ve snaze co nejlépe reagovat na potřeby italských podnikatelů, kteří chtějí působit v České republice, používá CAMIC propojený bilingvní komunikační systém (italský a český) složený z webových stránek, newsletteru CamicNet, Facebooku, Instagramu, Twitteru e LinkedInu a Ročenky. Kromě toho je také aktivní blog Jíme italsky! (Mangiamo Italiano!) v českém jazyce, věnovaný autentickým italským gastronomickým produktům.

story
ETICKÝ KODEX
story
Zlatý odznak Italsko-české obchodní Komory

Zlatý odznak je nejvyšší ocenění udělované Italsko-českou obchodní a průmyslovou komorou.

Může být udělen jednotlivcům s prokazatelnými zásluhami, kteří se obzvláště vyznamenali v podnikatelské oblasti na italsko-české ose a podpořili rozvoj a upevnění italsko-české podnikatelské komunity, mimořádně přispěly k rozvoji ekonomických, obchodních nebo institucionálních vztahů mezi Italskou a Českou republikou nebo zásadním způsobem přispěli k činnosti nebo rozvoji Komory.

Seznam oceněných je zveřejněn zde

Loading…