Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

Rozvoj Trhu

Václava Němcová

Služby podnikům

00420 222 015 302

Zuzana Slamková

Project Manager

00420 222 015 312

ASISTENCE A SLUŽBY PODNIKŮM

Stáhněte si brožuru pro asistenci a služby podnikům v České republice: zde.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ INVESTIC

Vyhledávání partnerů na ose Itálie-Česká republika v průmyslovém, obchodním a terciárním sektoru.

V případě zájmu o odprodej: vyhledávání investorů pro vstup do základního kapitálu nebo převzetí aktivit.

V případě zájmu o akvizice a společné podniky: aktivní vyhledávání společností podle zadaného cíle.

Služba je poskytována s výslovnou doložkou důvěrnosti, a to na základě zvláštního pověření.

PODPORA OBCHODNÍ ČINNOSTI

Italsko-česká obchodní komora nabízí širokou škálu služeb zaměřených na realizaci propagačních aktivit a na podporu malých a středních podniků a určených obchodním komorám, agenturám pro internacionalizaci, profesním a oborovým sdružením a italským veletrhům.

 Nabízíme:

podnikatelské a obchodní mise; delegace nákupčích; semináře – Focus Day v Itálii; účast na veletrzích? kontaktní místo u Italsko-české obchodní komory

Pro další dotazy a informace kontaktujte (komunikace možná v italštině):

KONTAKTNÍ MÍSTO

Abyste mohli navázat trvalé a dlouhodobé vztahy v České republice a plně využít jejího obchodního a ekonomického potenciálu, nabízí Italsko-česká obchodní komora možnost založit si v jejím sídle kontaktní místo,

a tak si zajistit:

monitoring ekonomického vývoje země a aktuální informace o hospodářské situaci; analýzy z oborů vašeho zájmu a průzkum trhu; možnost propagovat akce, podniky, regiony a špičkovou produkci prostřednictvím našich komunikačních nástrojů; zvláštní výhody při zajišťování služby obchodních cest, vysílání delegací a vyhledávání partnerů pro jednotlivé podniky; zvláštní výhody pro využívání všech služeb naší Komory; ostatní služby, o které máte zájem.

ÚČAST NA VELETRZÍCH

U všech požadovaných odvětví poskytujeme pomoc podnikům při jejich účasti na veletrzích, ať už se jedná o individuální účast anebo o účast více podniků.

Zejména:

  • Kontakt s českým organizátorem veletrhů, pokud jde o účast italských podniků
  • Logistika italské delegace
  • Zajištění individuálních schůzek B2B v místě, řízení agendy schůzek
  • Odborná podpora ze strany obchodní komory a tlumočení
  • Případné další specificky vyžádané služby

DELEGACE NÁKUPČÍCH

Zajišťujeme účast kvalifikovaných českých zástupců ze zvolených oborů na veletrzích, obchodních nebo propagačních akcích pořádaných v Itálii.

Naše služby zahrnují:

výběr českých partnerů dle požadovaného profilu, prezentaci italské akce vybraným partnerům, propagaci prostřednictvím komunikačních prostředků Komory, propagaci prostřednictvím externích komunikačních prostředků: národní a místní tisk, odborné časopisy, specializované webové stránky, atd.

Základní nabízené služby:

podpora a logistika pro české delegace, tlumočení, případné další specificky vyžádané služby.

SEMINÁŘE - FOCUS DAY V ITÁLII

Prezentace zvolených odvětví v rámci akcí konaných oborovými sdruženími, při výročních setkáních či propagačních akcích, jejichž cílem je seznámení se se zahraničními trhy.

Česká republika: představení země, ekonomiky a podnikatelských příležitostí

Oborové akce: představení hlavních průmyslových a obchodních odvětví v České republice

KATALOG SLUŽEB

Katalog služeb Italsko-české obchodní a průmyslové komory podporuje vytváření vztahů mezi komorou a jejími klienty (firmy, veřejná správa) na základě transparentních a jasných kritérií.

Katalog popisuje činnost na podporu pronikání italských podniků na zahraniční trhy a seznamování s italským prostředím a uvádí zásady a způsoby jejího poskytování.

Ačkoliv katalog není vyčerpávající, nabízí společnostem a veřejné správě přehled nabízených služeb.

Stáhněte si kompletní katalog služeb: zde.

Loading…