close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it
CENTRUM ITALSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMUNITY
JIŽ OD ROKU 2001
stáhnout PDF
ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZÁŠTITY

Žádost o udělení záštity

Žádost o udělení záštity lze podat pouze a výhradně na akce zvláštního společenského významu nebo pro společnost významné z hlediska morálního, kulturního, oslavného, vzdělávacího, sportovního, ekonomického, uměleckého, vědeckého či ekologického.

Záštita může být udělena pouze a výhradně na akce pořádané subjekty se sídlem na území České nebo Italské republiky nebo subjekty se sídlem na jiném území, mající však pevnou vazbou na oba tyto státy.

Žádost o udělení záštity musí být podána nejméně 30 dnů před pořádáním akce.