Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

Žádost o udělení záštity

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZÁŠTITY

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora (Komora) má právo poskytnout záštitu jako symbolickou formu přičlenění a vyjádření uznání za iniciativu třetí strany, kterou považuje za hodnou pozornosti. Iniciativa ekonomické, sociální, kulturní, vědecké nebo sportovní povahy nesmí být v rozporu s cíli Komory a:

  • musí být možné ji považovat za veřejný zájem,
  • musí být významná pro italsko-české vztahy,
  • jejím účelem nesmí být zisk.

Je možné zvážit výjimky pro iniciativy zvláštní hodnoty konající se v České republice nebo v Itálii nebo pro iniciativy, které jednoznačně přispívají k naplňování cílů Komory.

Podrobné informace, včetně způsobu podání žádosti, jsou k dispozici zde.

Loading…