close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Jak se stát členem

Proč se stát členem?
Italsko–česká obchodní a průmyslová komora sdružující více než 400 členů sehrává důležitou roli v integraci italské podnikatelské komunity v České republice. Členská základna je tvořena italskými, českými a mezinárodními  podnikateli, kteří vykonávají svoji činnost na území obou států. Za účelem posílení networkingu a rozvíjení nových kontaktů, pořádá Komora v průběhu roku celou řadu akcí, seminářů technického charakteru a tematických večerů s významnými hosty z  podnikatelské, politické i institucionální sféry.

Všechny výhody členství v Italsko-české obchodní a průmyslové komoře naleznete zde.


Kdo se může stát členem?

Členem Komory se mohou stát fyzické a právnické osoby, firmy, organizace, instituce a společnosti, italské, české i z dalších zemí, jak je uvedeno v čl. 4 Stanov Komory.


Jak se stát členem?

Zájemce o členství musí vyplnit příslušnou žádost a zaslat ji na Italsko-českou komoru, k rukám předsedy Camic, a to jedním z těchto způsobů:

Žádost o členství bude předložena ke schválení představenstvu Komory, které rozhodne o přijetí nového člena dle čl. 5 Stanov Komory.

Schválení žádosti o přijetí bude novému členovi oznámeno písemně spolu s výzvou k zaplacení členského příspěvku za příslušný rok.


Jaká je výše členského poplatku v Italsko-české obchodní komoře?

Členský poplatek se mění v závislosti na typu společnosti a konkrétním počtu zaměstnanců. Výše členských poplatků v probíhajícím roce:


Kdy dochází k ukončení členství?

Členství v Komoře je roční a automaticky se prodlužuje vždy o jeden rok, není-li ze strany člena Komory písemně vypovězeno k rukám Předsedy do konce prosince aktuálního kalendářního roku. Po uplynutí tohoto období je člen povinen zaplatit roční členský příspěvek za následující rok, dle čl. 4, odst. 6 Stanov Komory.

PRO VÍCE INFORMACÍ
Kateřina Stolínová
External affairs & PR
222 015 307