Resultati di ricerca...
 • cs
 • it
close

Login

Jak se stát členem

Jak se stát členem

Proč se stát členem?
Italsko–česká obchodní a průmyslová komora sdružující více než 400 členů sehrává důležitou roli v integraci italské podnikatelské komunity v České republice. Členská základna je tvořena italskými, českými a mezinárodními  podnikateli, kteří vykonávají svoji činnost na území obou států. Za účelem posílení networkingu a rozvíjení nových kontaktů, pořádá Komora v průběhu roku celou řadu akcí, seminářů technického charakteru a tematických večerů s významnými hosty z  podnikatelské, politické i institucionální sféry.

Všechny výhody členství v Italsko-české obchodní a průmyslové komoře naleznete zde.

Kdo se může stát členem?

Členem Komory se mohou stát fyzické a právnické osoby, firmy, organizace, instituce a společnosti, italské, české i z dalších zemí, jak je uvedeno v čl. 4 Stanov Komory.

Jak se stát členem?

Zájemce o členství musí vyplnit příslušnou žádost a zaslat ji na Italsko-českou komoru, k rukám předsedy Camic, a to jedním z těchto způsobů:

 • e-mailem na adresu info@camic.cz
 • poštou na adresu “Italsko-česká obchodní a průmyslová komora, Husova 25, 110 00 Praha 1, Česká republika”

Žádost o členství bude předložena ke schválení představenstvu Komory, které rozhodne o přijetí nového člena dle čl. 5 Stanov Komory.

Schválení žádosti o přijetí bude novému členovi oznámeno písemně spolu s výzvou k zaplacení členského příspěvku za příslušný rok.

Jaká je výše členského poplatku v Italsko-české obchodní komoře?

Členský poplatek se mění v závislosti na typu společnosti a konkrétním počtu zaměstnanců. Výše členských poplatků v probíhajícím roce:

 • 5 000 CZK: fyzické osoby neprovozující podnikatelské činnosti
 • 6 500 CZK: osoby samostatně výdělečně činné a fyzické osoby bez zaměstnanců
 • 7 000 CZK: právnické osoby bez zaměstnanců
 • 10 500 CZK: osoby samostatně výdělečně činné a právnické osoby s počtem zaměstnanců od 1 do 5
 • 18 000 CZK: osoby samostatně výdělečně činné a právnické osoby s počtem zaměstnanců od 6 do 50
 • 24 000 CZK: osoby samostatně výdělečně činné a právnické osoby s počtem zaměstnanců od 51 do 100
 • 34 000 CZK: osoby samostatně výdělečně činné a právnické osoby s počtem zaměstnanců více než 100 a
 • Volný příspěvek: podporující členové

V případě, že představenstvo schválí vznik členství v Komoře po 1. září, členský příspěvek se na tento rok snižuje o polovinu. Členský příspěvek nesmí být v žádném případě snižován, jeho platba nemůže být pozastavena nebo být předmětem jakéhokoliv jednání.

Kdy dochází k ukončení členství?

Období členství v Komoře je roční a bez dalšího se obnovuje o následující jeden rok, pokud člen své členství písemně nevypoví nejpozději do 31. prosince probíhajícího roku. Po uplynutí tohoto termínu Komora členu zašle žádost o zaplacení členského příspěvku na následující rok a člen je povinen jej zaplatit. V případě vypovězení, členství končí k 31. prosinci ročního členského období, ve kterém byla žádost Komoře doručena.

Kateřina Stolínová

Zástupkyně ředitele - Head of External Affairs & PR

+420 222 015 307

Francesca Tonelli

Communication & Relationship Manager

+420 222 015 310
Loading…