close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Airbnb a jeho dopad na Prahu

Husova 25


27.11.2019 -

Camic Vás zve na konferenci Airbnb a jeho dopad na Prahu která se koná 27. listopadu 2019 od 14.30 v sídle Italsko-české obchodní a průmyslové komory Husova 25. 

Jakou strategii zaujímá vedení Prahy? Jaká jsou zákonná opatření a výhledy do budoucnosti?

AIRBNB A HL. M. PRAHA: AKTUÁLNÍ STAV, VIZE A STRATEGIE DO BUDOUCNOSTI 

JUDr. Hana Kordová Marvanová, radní pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení, předsedkyně Komise Rady hl. m. Prahy pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb.

PRÁVNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY: PROBLEMATIKA A KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY

JUDr. Jiří Horník, LL.M., advokát, lektor KŠB Institut, s.r.o., partner Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.
Ing. Helena Navrátilová, daňový poradce, lektorka KŠB Institut, s.r.o., partner Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.

Setkání a debata o nejvýraznějším převratu posledních let v oblasti nemovitostí a pohostinství, který radikálně ovlivnil kontext a dynamiku trhu i v hlavním městě České republiky.

Jazyk: čeština a italština se simultánním tlumočením

Cena: 350 Kč + DHP pro členy | 700 Kč + DPH pro nečleny

Registrace: nejpozději do 22. listopadu 2019 na Barbora Šupíková barbora.supikova@camic.cz

 

Potvrzením účasti na akci dáváte organizátorovi formální souhlas s použitím a archivací eventuálních fotografií a videí pořízených v průběhů konkrétního setkání, a to za účelem úzce spojeným s aktivitami komory: zveřejnění na webových stránkách, v newsletter, ročence a dalších médiích, jak uvedeno na www.camic.cz
right
left
Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin