Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

Události

Energetika v ČR: jaká je vize? Setkání s náměstkem Nedělou

S ohledem na současnou situaci a důležitost energetické politiky na národní i mezinárodní úrovni Vás Italsko-česká obchodní a průmyslová komora zve na setkání s Ing. René Neděla, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku.

Během jednání, které se koná ve spolupráci s Meziparlamentní skupinou ČR - Itálie, bude představena vize české vlády v oblasti energetiky společně se zvolenou střednědobou a dlouhodobou strategií.

 

Datum: 21. června 2022

Místo: sídlo Camic

Čas: od 16:30 hod.

Doba trvání: 1,5 hodiny

Účast pro členy Camic zdarma po registraci.

 

Ing. et Ing. René Neděla

 

Vystudoval ČVUT Fakulta strojní Ústav přístrojové a řídicí techniky obor automatizované řízení. Dále vystudoval Masarykův ústav vyšších studií, obor Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. Absolvoval Florence School of Regulation  - Annual Training Course on Regulation of Energy Utilities (Certificate of Attendance). Od roku 2011 působil na Energetickém regulačním úřadě v několika pozicích od specialisty regulace v energetice, vedoucího oddělení strategie a poradců, ředitele odboru teplárenství po ředitele sekce regulace. Zároveň přednášel technické předměty na ČVUT fakultě strojní a následně na ČZU technické fakultě. Působil v různých vládních a nevládních pracovních skupinách pro oblast energetiky, ale i vodárenství.

21

Červen

2022

Ora

16:30 - 18:00

Loading…