close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Informační seminář Camic v Brně

Brno


02.03.2006 -

V brněnském veletržním centru proběhl 2. března informativní seminář CAMIC, jehož smyslem bylo představit Komoru moravským institucionálním a ekonomickým subjektům. Seminář zahájil generální sekretář CAMIC Květa Humoudová, která nejprve prošla hlavní historické etapy CAMIC, aby pak početnému publiku v sále vylíčila služby a členské výhody. G.S. připomněla, jak je podpora vlastní členské základny důležitá a pak přenechala slovo Arturu Arcanovi, ekonomickému atašé italského velvyslanectví, který upozornil na skvělý vztah vzájemné spolupráce mezi oběma institucemi. Následovaly příspěvky Radomíra Jonáše (náměstek primátora města Brna), Petra Paulczynskiho (člen Rady města Brna) a Petra Bajera (ředitele Hospodářské komory v Brně). Seminář zakončili prezentacemi Sergio Resegotti, vedoucí italského oddělení Živnostenské banky, a Libor Tošnar, šéf oddělení služeb zákazníkům firmy SIAD Czech spol. s r.o., kteří iniciativu společně s Alfou Romeo ČR sponzorovali.

Účastníci semináře měli po krátkém občerstvení, možnost navštívit součást kulturního dědictví Uneo, Villu Tugenthat, ještě před jejím zavřením před rekonstrukcí.

CAMIC děkuje sponzorům, kteří k uskutečnění semináře přispěli.

right
left
Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin