close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Informační seminář Camic v Ostravě

Ostrava


06.04.2006 -

V ostravském hotelu Atom proběhl 6 dubna informativní seminář CAMIC, jehož smyslem bylo představit Komoru moravským institucionálním a ekonomickým subjektům. Seminář zahájila generální sekretář CAMIC Květa Humoudová, která nejprve prošla hlavní historické etapy CAMIC a vylíčila služby a členské výhody. Následoval příspěvek Zdeňka Kopky, místopředsedy Hospodářské komory Moravskoslezského kraje a prezentace Sergio Resegotti za Živnostenskou banku, Libora Tošnara za firmu SIAD Czech spol. s r.o., a Tomáše Kučery za pojištovací společnost Generali, kteří iniciativu sponzorovali.

Účastníci semináře měli po krátkém občerstvení, možnost shlédnout výstavu českého sklářského umění.

CAMIC děkuje sponzorům, kteří k uskutečnění semináře přispěli.

right
left
Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin