close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Mise podnikatelů z Benátska

Praha, Bratislava, Budapešť


18.09.2006 -

Tři země Střední Evropy hostily podnikatelskou misi v oboru „mechatroniky“
V průběhu měsíce září se uskutečnila podnikatelská mise týkající se oblastí mechaniky a elektroniky, společně zvaných „mechatronika“, soustředící se na tři evropské státy: Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. V rámci akce zavítalo do těchto zemí ve dnech 18. až 22. září několik benátských podnikatelů. Její první etapu, probíhající v České republice, organizovala italská obchodní komora. Delegaci, sestávající ze šesti benátských firem, přijal italský velvyslanec v Praze, Giorgio Radicati společně s prvním tajemníkem italského velvyslanectví v České republice, dott. Arturem Arcanem. Benátští podnikatelé pak, u příležitosti 48. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu, zamířili do brněnského veletržního centra, kde se po dva dny účastnili bilaterálních schůzek s nejrůznějšími zástupci českých firem, jak je podle specifických požadavků italských firem, naplánovala obchodní komora v Praze. V průběhu večeře,v působivé pevnosti Špilberk, byly pak, při ochutnávce typických místních produktů, položeny základy budoucí spolupráce mezi CCIE Praha a benátským regionem. Druhá etapa se uskutečnila v Bratislavě a benátskou delegaci během ní přijali zástupci CCIS za přítomnosti italského velvyslance na Slovensku. Poté se benátští podnikatelé zúčastnili workshopu na téma mechatronika, během kterého se setkali se slovenskými podniky z oboru mechaniky a elektroniky.
Závěrečná fáze cesty proběhla v Budapešti, kde delegaci přijali zástupci CCIU a italského velvyslanectví v Maďarsku, a kde také pokračovaly oborové bilaterální schůzky.
Celá událost, organizovaná ve spolupráci s benátským zahraničním centrem CEV, měla zvláštní význam jak pro dotyčný sektor, tak i díky příkladné spolupráci italských obchodních komor všech tří zúčastněných zemí.

right
left
Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin