close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Mise podnikatelů z Trentina

Praha, Bratislava


02.10.2006 -

V uplynulém měsíci říjnu proběhla podnikatelská mise, během níž navštívila Prahu skupina podnikatelů z Trentina. Mise iniciovaná internacionalizační agenturou Trentino Sprint a italskými obchodními komorami v Praze a Bratislavě se odehrála, v obou zemích, 2.-6. října.Participovaly tři společnosti: Distilleria G. Bertagnolli – výrobce grappy, Omcaffé – pražírna kávy a TON – výrobce střešních krytin. Delegaci doprovázela Daniela Pedrotti z agentury Trentino Sprint. Jednání byla zahájena v Praze, kde se konala první část mise. V zasedací místnosti Italsko-české obchodní komory v Čermákově ulici, přivítali zástupce společností z Trentina, Květa Humoudová, generální sekretář CCIE Praga a Federico Oggian, člen představenstva komory, kteří, mimo jiné, podnikatelům stručně představili český trh. Poté následovala dvoudenní obchodní jednání, sjednaná komorou pro italské podnikatele, jejichž účelem bylo navázání obchodních kontaktů mezi italskými společnostmi a partnery působícími v České republice. Zástupci firem z Trentina byli přijati zástupci českých podniků, v jejich firemních sídlech. Současně s bilaterálními setkáními proběhla také řada oficiálních setkání. Pražská mise byla ukončena slavnostní večeří ve VINOdiVINO - restaurace s vinárnou, která se specializuje na italskou gastronomii a enologii. Večeře se zúčastnil generální sekretář komory a místní odborníci z odvětví, která byla předmětem zájmu italských účastníků. Z řad znalců byli přítomni: Danilo Manghi a Domenico Virgulti ze společnosti Manghi Group, Giancarlo Bertacchini z enotéky VINOdiVINO e Roberto Trevisan, koordinátor SCAE ČR. Delegaci, během večeře, mile překvapilo neočekávané setkání s bývalým prezidentem Francescem Cossigou, hostem velvyslance Radicatiho, který krátce pohovořil s účastníky a vřele poblahopřál k pozitivnímu vývoji iniciativy (foto v příloze). Po pobytu v Praze obrátila delegace svou pozornost na slovenský trh a zamířila do Bratislavy, kde mise pokračovala. Česká republika a Slovensko jsou výchozím bodem pro ekonomické a obchodní strategie společností, jejichž cílem je proniknout na trhy nových evropských zemí.

right
left
Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin