Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

Události

Neúčinnost právních jednání v insolvenčním řízení – KŠB Institut

Cílem semináře bude seznámit účastníky s institutem neúčinnosti právních jednání dlužníka v insolvenčním řízení, jehož prohlášení může znamenat citelný zásah do nabytých práv třetích osob. V rámci semináře proto budou rozebírána rizika a typické příklady neúčinných právních jednání dlužníka, která zkracují možnost uspokojení věřitelů, nebo zvýhodňují jednoho věřitele na úkor jiných.

13. 6. 2023 | 09.00 – 10.30

Řečník: Pavla Veselková, Dorota Płonková

Pro více informací: www.ksbinstitut.cz

13

Červen

2023

h.

09:00

Loading…