close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Seminář „Mechatronika“ v Trevisu

Treviso


14.06.2006 -

14. června proběhl v Trevisu zajímavý seminář pod názvem “Ekonomické perspektivy a investiční příležitosti v oborech mechanika a elektronika v České republice, na Slovensku a v Maďarsku”. Inciativy organizované ve spolupráci se Zahraničním centrem Benátska a Obchodní komorou v Trevisu se zúčastnili generální sekretáři tří italských zahraničních obchodních komor – Květa Humoudová za ČR, Michele Bologna za SK a Pietro Vacchiano za HU. Po úvodních pozdravech místních institucí bylo předáno slovo zástupcům velvyslanectví a konzulárních úřadů zmíněných států, kteří nastínili posluchačům ekonomickou situaci a budoucí perspektivy jednotlivých zemí.
Následně generální sekretáři z Prahy, Bratislavy a Budapešti informovali přítomné o obchodních a investičních příležitostech v oborech mechaniky a elektroniky, jakož i o podpoře italských SME v rámci aktivit italských obchodních komor v zahraničí.

Seminář se těšil bohaté účasti z řad místních podnikatelů, s mnohými z nich pak měli generální sekretáři možnost setkat se osobně během odpoledních bilaterálních schůzek.

Seminář v Trevisu byl jen prvním krokem projektu “Mechatronika”, který bude pokračovat podzimní misí italských podnikatelů v Čechách, na Slovensku a v Maďarsku.

right
left
Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin