close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Správa a ochrana majetku – KŠB Institut

Jungmannova 745/24, Praha


10.03.2020 -

KŠB Institut si Vás dovoluje pozvat na seminář "Správa a ochrana majetku (O Vašich penězích, Vaší rodině a Vaší budoucnosti)", který se koná dne 10.3.2020 od 9.00 do 13.00 hod v sídle AK KŠB, Jungmannova 745/24, Praha 1.

Správa majetku, včetně otázek jeho mezigeneračního předání, a jeho ochrana (tzv. Estate Planning a Asset Protection) patří v oblastech rozvinutých tržních ekonomik k etablovaným disciplínám právních, ekonomických a daňových poradenských služeb. Jak s ohledem na vzrůstající zájem o tuto oblast, tak i v reakci na nepřesné či zavádějící informace s nimiž se lze setkat ve veřejných zdrojích, rozhodli jsme se věnovat této problematice ve specializovaném semináři.

Pro více informací a přihlášení: www.ksbinstitut.cz a info@ksbinstitut.cz

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin