close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Stále aktuální otázky odpovědnosti dopravce v silniční přepravě zboží – bpv BRAUN PARTNERS

Online


19.05.2021 -

bpv BRAUN PARTNERS Vás zve na webinář s názvem „Stále aktuální otázky odpovědnosti dopravce v silniční přepravě zboží“. Webinář je určen dopravcům, zasílatelům, zaměstnancům pojišťoven, stejně tak ale i společnostem, které uzavírají přepravní nebo zasílatelskou smlouvu v pozici odesílatele, resp. příkazce. Silniční přeprava, ať už jde o přepravu mezinárodní nebo vnitrostátní, je poměrně riziková činnost ve velmi konkurenčním prostředím. Dopravci jsou jednak svými odesílateli neustále tlačeni do co nejnižších cen přepravy, na druhé straně je jim ukládána celá řada povinností nad rámec pouhého provedení přepravy a musí se ve stále větší míře potýkat s nástrahami v jejím samotném průběhu (krádeže zboží, dopravní nehody, neochota ze strany příjemců a do toho nově brexit a opatření spojená s COVID-19 atp.). Snadno se tak může stát, že dopravce uzavře smlouvu, která je pro něj krajně nevýhodná, případně čelí odpovědnosti za škodu v řádech milionů Kč.

Webinář povede advokát bpv BRAUN PARTNERS JUDr. Jiří Lojda, LL.M. EUR., Ph.D., který se na problematiku přepravního práva dlouhodobě specializuje, mj. je partnerem a pravidelným přispívatelem do odborného časopisu Právo v přepravě a zasílatelství.

Obsah:

  • Jakými předpisy je upravena odpovědnost silničního dopravce ve vnitrostátní přepravě (§ 9a zákona o silniční dopravě) a v mezinárodní dopravě (úmluva CMR)?
  • Kdy dopravce za škodu odpovídá a kdy se jí naopak zprostí?
  • Jak k otázce odpovědnosti dopravce přistupují české soudy?
  • Na co si dát pozor v průběhu uzavírání smluv v silniční přepravě a jaké jsou možnosti, pokud jsem již uzavřel přepravní smlouvu se smluvními pokutami?
  • Jaká je právní úprava oběhu palet v silniční dopravě?

 

V rámci webináře Vás rovněž bude JUDr. Ondrej Poništiak, Ph.D., vedoucí advokát kanceláře, informovat o aktuální situaci při vymáhání nároků z nesprávně vyměřeného mýta ve Spolkové republice Německo, i možnostech dodatečného uplatnění těchto nároků.

Seminář se bude konat 19. 5. 2021 od 10.00 do 12.00. Účast na něm je bezplatná.

Registrujte se na emailu sandra.kvasnicova@bpv-bp.com. Účastníci obdrží den před webinářem e-mail s informacemi k přístupu do webináře.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin