close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Valná Hromada členů 202027.05.2020 -

Italsko-česká obchodní komora zve své členy na

Valnou hromadu

která se bude konat dne 27. května 2020 od 16.00 hod, mimo zasedání, ve formě telekonference.

Podrobné technické pokyny pro přístup k Valné hromadě, včetně hlasovacích metod, budou členům zaslány e-mailem nejméně 5 dnů před datem konání Valné hromady.

V příloze pro členy je program Valné hromady a formulář plné moci. S ohledem na to, že Valná hromada se bude konat ve vzdáleném připojení, žádáme členy o zaslání plné moci alespoň 5 dnů před konáním Valné hromady.

 

Pro více informací na: info@camic.cz

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin