close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Valná hromada členů

Praha


11.04.2006 -

Historická kaple Italského kulturního institutu uvítala dne 11. dubna členy valné hromady Italsko-české obchodní komory.

Veliký počet přítomných členů, zhruba 112, pozdravil předseda Antonio Pasquale, který neopomněl vyjádřit své uspokojení nad tak vysokou účastí: “to je také znamením – řekl – které dokazuje vazbu členů na Komoru”.

Shromáždění, kterému předsedal Ing. Paolo Ferrari, místopředseda Camic, si po zahájení vyslechlo zprávu Generálního sekretáře, Květy Humoudové, o činnosti Komory v průběhu roku 2005 a plán předpokládané činnosti na rok 2006. GS dále uvedla všechny informace týkající se struktury Komory, výsledků účetního roku 2005 a stavu členské základny. Přesný rozbor, bohatý na podrobnosti, byl v závěru oceněn obzvláště vřelým potleskem, kterým bylo projeveno uznání Generálnímu sekretáři i jeho spolupracovníkům, za efektivitu vykonanné práce.

Poté nastal zásadní moment valné hromady, tím bylo letos zvolení nového představenstva. Do jeho středu byli jmenováni Giancarlo Bertacchini (Technology Italian Services), Petr Dostál (CTS), Paolo Ferrari (Gaja services and consulting), Roberto Franzoni (EBS Consulting), Franco Manghi (Manghi Group), Federico Oggian (Antares Consulting), Antonio Pasquale (Karlovarské minerální vody), Sergio Resegotti (Živnostenská banka), Avelino Sorgato (Don Giovanni), Hana Ševelová (Konečná a Šafář). Valná hromada také jmenovala nové členy dozorčí rady, do této funkce byli jednohlasně jmenováni Alessandro Alagia (Edil Domus), Roberto Massa (Savino&Partners) a Domenico Virgulti (Tasso). Na svém pracovním zasedání valná hromada také odhlasovala a schválila řadu pozměňovacích a doplňujících návrhu stanov Komory.

Je zaznamenánihodné, že zpráva o volbě nového vedoucího orgánu Italsko-české obchodní a průmyslové komory byla minulý týden publikována významným italským ekonomickým deníkem “Il Sole 24 Ore”, který této tématice věnoval rozsáhlý článek se jmény všech členů představenstva, dozorčí rady a společností, které zastupují.

Večer byl ukončen v restauraci-vinotéce VinodiVino ve velmi srdečné a přátelské atmosféře členů i jejich hostů.

right
left
Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin