close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Workshop: „Staré a nové cesty kamene z Trenta“

Praha, Italský kulturní institut


16.11.2006 -

Ústředním bodem Programu akcí 2006 projektu “Kámen: staré a nové cesty trentinského kamene“, prováděného Trentinem Spa, je realizace výstavy v Praze, kterou zastřešil Italský kulturní institut. Taková akce odpovídá zaměření projektu – internacionalizaci - (jehož hlavní myšlenkou je pozvednout představu o trentinském kameni, uvedením příkladů rozsáhlých možností jeho využití v oblastech designu a architektury, a v ostatních oborech) a předáním získaných zkušeností. Budou zde vystaveny kopie fontán realizované z polystyrenu, ve skutečné velikosti, s ukázkou přírodního kamene, ze kterého jsou vyrobené v originále. Sbírku děl navržených Mariem Bottou, Pierluigim Cerrim, Alessandrem Guerrierem a Ettorem Sottsassem, obohatí nová díla od autorů Michele de Lucchi, Arnaldo Pomodoro a Michela Baldessari.
V prostorách odsvěceného kostela, který je součástí překrásného komplexu Italského špitálu na Malé Straně, dnes sídla Italského kulturního institutu, je kromě prezentační výstavy plánován také speciální program pro podniky. Díky iniciativě agentury Trentino Sprint se 16. listopadu t.r. uskuteční business meeting mezi trentinskými a českými firmami, který uvedou Paolo Baldessari a Aldo Colonnetti (ředitel Evropského Institutu Design Europa).
Partnerem Trentina Sprint při organizování pracovních a obchodních setkání je, Italsko-česká obchodní a průmyslová komora (CCIE Praga).
Workshop je určen pro podniky z oblasti kamenictví, které mají zájem navázat kontakty s trentinskými společnostmi a ověřit si možnosti obchodu a ekonomické spolupráce, kterou tento obor poskytuje.

right
left
Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin