close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it
CENTRUM ITALSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMUNITY
JIŽ OD ROKU 2001
story
HISTORIE

Italsko-česká smíšená obchodní a průmyslová komora, CAMIC, vznikla v Praze v roce 2001 z odhodlání skupiny italských podnikatelů s cennou podporou Italského velvyslanectví v Praze. Záhy se značně rozrostla o nové členy z řad zejména italských podnikatelů působících na českém trhu a české podnikatele spolupracující s Itálií.

V roce 2003 byla uznána jako Italská obchodní komora působící v zahraničí jak Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, tak italskou vládou (dle zákona č. 518 ze dne 1. 7. 1970) prostřednictvím tehdejšího Ministerstva výrobních aktivit Italské republiky, dnešního italského Ministerstva hospodářství.

story
POSLÁNÍ

CAMIC je nezisková organizace, jejímž cílem je podporovat a rozvíjet hospodářské a obchodní vztahy mezi Itálií a Českou republikou. Základem její činnosti je propagace, pomoc a podpora vlastním členům a podnikům působícím mezi Itálií a Českou republikou, se zvláštní pozorností na italské firmy, které mají zájem o vstup na český trh.

story
SLUŽBY PRO ČLENY

CAMIC pro své členy vykonává celou řadu činností, jejichž cílem je integrace česko-italské komunity a navazování nových obchodních vztahů, zprostředkovává a umožňuje snadnější komunikaci a kontakt s institucemi, místní samosprávou i nejrůznějšími organizacemi a sdruženími.

V průběhu roku pořádá CAMIC celou řadu akcí, odborných seminářů, tematických setkání s významnými představiteli podnikatelské, politické a institucionální sféry, a to jak ve spolupráci s vlastními členy, tak s místními institucemi a ostatními zahraničními komorami působícími v České republice.

CAMIC má v současné době více než 400 členů z řad italských, českých a nadnárodních podniků, kteří svou činnost provozují v obou zemích.

story
ČINNOST A SLUŽBY

CAMIC poskytuje celou řadu služeb a činností určených italským ekonomickým subjektům, jako jsou obchodní komory, agentury pro rozšiřování podnikatelské činnosti do zahraničí, oborová či ochranná sdružení. Nejčastěji pak kompletní organizace obchodních cest a propagačních workshopů v České republice, vysílání potenciálních obchodních partnerů a dovozců na veletrhy a akce pořádané v rámci daných odvětví do Itálie, účast na veletrzích v Itálii i v České republice.

CAMIC připravila širokou škálu služeb určených jednotlivým italským podnikům, které mají zájem proniknout na český trh. Hlavní nabízenou službou je vyhledávání obchodních partnerů a reporting. Tyto služby dosahují výborných výsledků a bylo úspěšně dokončeno mnoho projektů jak v průmyslu, tak i obchodu.

Zvláštní místo je vyhrazeno také projektům v oblastech týkajících se podpory pronikání italských podniků na zahraniční trhy, na nichž se Komora podílí na národní i evropské úrovni.

story
KOMUNIKACE

Ve snaze co nejlépe reagovat na potřeby italských podnikatelů, kteří chtějí působit v České republice, používá CAMIC informační prostředky: webové stránky, newsletter CamicNet, Facebook, Twitter a LinkedIn. Komora dále spustila také portál Lavoro.cz určený k prezentaci nabídek práce se znalostí italštiny a blog v českém jazyce Jíme italsky, který představuje autentickou italskou potravinářskou produkci.

story
ASSOCAMERESTERO

CAMIC je členem Assocamerestero, sdružení italských obchodních komor působících v zahraničí, kvalifikovaného systému na podporu internacionalizace italských podniků. Úkolem této mezinárodní sítě je zhodnocovat a rozvíjet aktivity italských obchodních komor působících v celém světě, tradičně v zemích s výrazným zastoupením italských podniků (www.assocamerestero.it).

story
BUDOUCNOST

Od roku 2001 se Komoře podařilo společně s Českou republikou docílit vysokého růstu, což dokazuje i pozitivní trend vzájemné obchodní výměny a zejména značný hospodářský a společenský rozvoj České republiky. Základním cílem Komory, kterého chce v budoucnu dosáhnout a který bezesporu představuje nejlepší způsob, jak se prezentovat, je mít spokojené a aktivní členy. I proto bude nadále nezbytné věnovat velkou pozornost změnám a novým úkolům, které mohou podniky očekávat v krátkodobém výhledu.

story
ETICKÝ KODEX