Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

Projekty

Internship Program Università Bocconi, Università IULM a Università Cattolica

Účastnící stáže, studující v bakalářských studijních programech s ekonomickým či obchodně-manažerským zaměřením či v magisterských se zaměřením na firemní management, budou začleněni  po dobu tří měsíců do Oddělení asistence pro firmy a uzavíraní obchodů.

Cíle
Stáž má za cíl dokončit vzdělávací cyklus, osvojení si nových dovedností (profesionální dovednosti, procedury, organizace práce), a zvýšení schopnosti používání nových technologií (počítače a multimediální prostředky). Podporuje také rozvoj mezioborových dovedností a ochotu k neustálému se učení nových znalostí a schopností.

Stáž studentovi umožňuje vstoupit do vnitřních dynamik Italsko-české obchodní a průmyslové komory a otevírá mu tedy horizonty a realitu italských obchodních komor v zahraničí. Skrze pracovní zkušenosti, stáž studentovi umožňuje ověření a doplnění teoretických znalostí a metodologických přístupů, získaných během vzdělávacího cyklu. Kontakt s profesními experty a italskými a českými firmami umožňuje rozšíření vědomostí a osvojení si různých způsobů myšlení a konkrétní tvorby, kterou jsou užitečné pro budoucí vstup na trh práce.

Stáž v zahraničí, a konkrétně v České republice, vytváří studentovi podmínky pro osvojení si různých pracovních postupů, a důvěrné poznání ve srovnání s Itálií odlišných společensko-kulturních mechanismů a struktur jedné z klíčových zemí Nové Evropy.


Pro informace

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora: Matteo Mariani - Generální tajemník, tel +420 222 015 300, info@camic.cz

Università Bocconi: Cinzia Cambielli - Job Market Relations, Markets & External Affairs: tel +39 025836.6613, cinzia.cambielli@unibocconi.it

Università IULM: Nicoletta Cucuccio - Internship Office, Tel.: +39 02 89.141.2397, internship@iulm.it

Università Cattolica del Sacro Cuore: Clara Anghileri - Work Experience Abroad, tel +39 02 7234 5106, clara.anghileri@unicatt.it

Loading…