close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

AhRCOS ve znamení inovace

03.07.2019

Společnost AhRCOS, člen Camic, specializovaná na rekonstrukce a konsolidace, začala nedávno nabízet nové inovativní aplikace.

Svým klientům, mezi které patří především vlastníci a správci historických nemovitostí, začala AhRCOS nabízet novou aplikaci A.G.S. (AhRCOS Global Service), která slouží pro správu a plánování zásahů řádné i mimořádné údržby nemovitostí. Skrze aplikaci se AhRCOS dozví o nutnosti zásahu a následně k němu přistoupí. „Díky aplikaci tak klient může sledovat postupný vývoj prací a má k dispozici aktualizovaný seznam a výpočet nákladů společně s historickým archivem již uskutečněných zásahů,“ uvádí Alessandro Battaglia, jednatel společnosti. „Uzavřeli jsme smlouvu s dvěma realitními skupinami, jež spravují výrazný počet bytů v Praze, a oba klienti jsou s novou službou velice spokojeni, zejména kvůli transparentnosti a dochvilnosti zásahů. Jedna ze skupin nám dala vědět, že díky aplikaci mohla snížit počet zaměstnanců ve správě a údržbě nemovitostí,“ dodává Alessandro Battaglia.

Další inovativní služba vyvinuta se skrývá pod zkratkou S.I.A.P. (Security Integrated Access Point), která se hodí především pro správu pracovníků na stavbě, skrze kontrolní systém vstupu na stavbu a výbavy dělníků přítomných na stavbě. „V České republice došlo v posledních letech k hluboké změně v přístupu k bezpečnosti na stavbě: ještě před několika lety bylo téma bezpečnosti podceňováno, dnes se však přístup přibližuje k standardům nejvyspělejších evropských zemí. Díky znalosti italské legislativy jsme vyvinuli systém, který je také jistou ochranou zadavatele zakázky, po kterém se požaduje čím dál větší kontrola situace na staveništi“ uvádí Alessandro Battaglia. Systém S.I.A.P. tak může zablokovat přístup na staveniště dělníkům, již nemají všechny ochranné prvky, či nepovolaným osobám. „Ke konci pracovního dne může systém i zaslat managementu shrnující report zprávu s hlavními údaji,“ dodává Battaglia.

Nové produkty a služby jsou výsledkem práce nového oddělení pro výzkum a vývoj AhRCOS. „Zhruba před rokem jsme vytvořili, a to i díky podpoře z evropských fondů, nová oddělení pro výzkum a vývoj a pro nákupy,“ vysvětluje Alessandro Battaglia. A dodává: „Obě oddělení jsme vytvořili s vůlí poskytnut našim klientům služby té nejvyšší kvality za nižší cenu. Oddělení pro výzkum a vývoj vytvořilo aplikace, zatímco oddělení pro nákup si vyvinulo systém, který umožňuje, skrze srovnání v různých evropských zemích, získat produkty stejné kvality za nižší cenu či za lepších smluvních podmínek a dostupnost. Díky tomu jsme v průběhu loňského roku snížili ceny služeb pro naše klienty o 5%, zatímco ceny na zbytku stavebního trhu prudce rostly.“

Zdroj: Camic

Zdroj fotografie: Camic

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin