Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

07.10.2020

BS&P Czech Republic slaví deset let na českém trhu

Společnost BS&P Czech Republic, jež je členem Italsko-české komory, slaví deset let svého působení na českém trhu. O výročí jsme mluvili s novým partnerem ve společnosti, dr. Silviou Baccarini.

Jakých výsledků dosáhla BS&P Czech Republic za těchto deset let?

Společnost byla původně založena, aby poskytovala služby italské klientele aktivní především v realitách. Po deseti letech je BS&P společností známou na trhu a má pestrou klientelu. Čím dal častěji spolupracujeme s novými, a nejen italskými, firmami. Díky diverzifikaci klientů jsme rozvinuli vedle účetních služeb také schopnost poskytovat komplexnější služby. Jedná se třeba o smluvní poradenství, payroll, podpora v mimořádných firemních transakcí nebo poradenství v neobvyklých daňových tématech. Dobrou odezvu má na trhu také tvorba firemních reportů, a to včetně firem obchodovaných na burze. Já osobně považuji za profesně uspokojující, že se skrze technickou podporu můžeme konkrétně účastnit rozvoje zajímavých podnikatelských záměrů. Naší silnou stránkou je náš pracovní tým, který má velkou sounáležitost s firmou. Základ naší týmové práce je vyzdvižení osobních vlastností a dodržování jisté pracovní etiky.

Vaše společnost poskytuje poradenství mnoha firmám podnikajícím v ČR. Jak se změnila skladba italských firem za posledních deset let?

Po první fázi z přelomu 90. a nultých let, kdy převažovali podnikatelé v realitách, začala nová fáze italských investicí, které směřují hlavně do zpracovatelského průmyslu. Již fungující průmyslové firmy se dokázaly prosadit a posílit, a to také díky příznivému geografickému umístění ČR v Evropě. Další investice probíhají i v maloobchodě. Vedle historických značek se prosazují nové firmy, často rodinné a malé a střední velikosti. Aktuální tendence kopírují postupný růst tradičního i rozvinutého terciárního sektoru.

Nedávno jste se v BS&P Czech Republic stala partnerkou. Jak se mění vaše působení ve firmě?

Jako člen správní rady se s ostatními partnery podílím na formulaci strategií podnikového rozvoje. Z hlediska každodenní činnosti se i nadále zabývám podporou účetním z našich klientských firem ve správní a daňové oblasti. Jedná se převážně o poradenství v neobvyklých daňových případech nebo ve specifických potřebách v oblasti rozpočtování a ekonomicko-finanční kontroly.

Jak se v tomto desetiletí změnila daňová legislativa a přístup finančních úřadů?

Babišova éra přišla v době, kdy země směřovala k větší harmonizaci českých daňových politik s pravidly OECD, což znamenalo větší přísnost, převzetí evropské legislativy a boj proti daňovým únikům. Mezi opatřeními, která byla za tímto účelem přijata, lze připomenout EET, kontrolní hlášení a celkovou digitalizaci agendy daňových povinností. Tímto způsobem finanční úřady posílily kontrolu nad poplatníky, a to prostředky, které připomínají opatření přijatá i italskou vládou, například tzv. elektronický systém faktur. To si vyžádalo rozsáhlé investice do technologií, a to jak ze strany firem tak poradců.

Dalším významným trendem je digitalizace. Jak se změnila vaše práce?

Digitalizace je procesem, který má tři složky. Jedná se o digitalizace procesů, jež se týkají institucí. To zajisté zjednodušilo, zpřesnilo a zlepšilo komunikaci a vztahy s úřady, stačí uvést příklad datové schránky. V rámci firmy BS&P považuje digitalizaci za prioritní oblast ve svém fungování a organizační struktuře. A digitalizace se nakonec týká i vztahu s klienty, a to především v oblasti sdílení dokumentů a informací.

 

Zdroj: Camic, BS&P

Zdroj fotografie: BS&P

Loading…