Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

28.03.2020

Covid-19: Nájmy a prostory sloužící k podnikání

Vláda ČR ode dne 12. 03. 2020 na dobu 30 dní vyhlásila v souladu s ústavním zákonem č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, v platném znění, v ČR nouzový stav. Nouzový stav je možné dále.

prodlužovat. Na základě zákona č. 240/2000 Sb., tzv. krizový zákon, pak vláda postupně přijala několik krizových opatření za účelem zamezení dalšího šíření epidemie a ochrany veřejného zdraví.

Níže naleznete shrnutí možných situací, které se týkají nájemních smluv (zejména pak nájmů prostor sloužících k podnikání).

 

  1. Poskytnutí slevy z nájemného

V současné době neexistuje v právním řádu České republiky povinnost pronajímatelů poskytovat svým nájemcům slevy na nájemném (nebo jim nájemné zcela odpustit) z důvodu nařízení nouzového stavu v České republice a s tím spojených krizových opatření (například uzavření obchodů, atd).

Veškeré poskytnuté slevy nebo jiné úlevy poskytnuté pronajímatelem jsou tedy v tuto chvíli na vlastní dohodě mezi pronajímatelem a nájemcem.

Současně se objevují případy, kdy nájemníci žádají o slevu z nájmu s poukazem na ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Toto ustanovení upravuje situaci, kdy dojde vlivem určité událostí k založení hrubého nepoměru mezi vztahy pronajímatele a nájemce. V takové situaci má nájemce právo na jednání o změně smlouvy, přičemž v případě, že se s pronajímatelem na takové změně nedomluví, tak má právo žádat soud o úpravu této smlouvy. Dle našeho názoru však současná situace (zejména pak vzhledem ke skutečností, že krizové opatření vlády České republiky bylo prozatím nařízeno pro období od 14. 03. 2020 do 11. 04. 2020) prozatím nezakládá hrubý nepoměr mezi vztahy pronajímatele a nájemce.

Domníváme se však, že by k takové situaci mohlo dojít v případě, že by vládní krizové opatření bylo znovu prodlouženo. Je proto nutné sledovat aktuální vývoj celé situace a průběžně jej posuzovat.

  1. Náhrada škody způsobené krizovým opatřením

Dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, konkrétně dle ustanovení § 36 tohoto zákona je stát povinen uhradit právnickým a fyzickým osobám škodu způsobenou krizovým opatřením vydaným v průběhu stavu nouze. Tímto krizovým opatřením je například povinné uzavření obchodů.

Vzhledem k této skutečností doporučujeme dokumentovat a sepisovat veškeré škody (včetně například ušlého zisku, nákladů na zaměstnance, nákladů na uhrazené nájemné,…), které bylo nutné hradit i přes to, že jste byli například nuceni uzavřít svou obchodní činnost. Tyto bude poté možné případně využít v žádosti o náhradu škody, kterou bude nutné uplatnit nejpozději do 6 měsíců u ministerstva vnitra České republiky.

S ohledem na tuto skutečnost si však dovolujeme také sdělit, že tento zákon nebyl doposud použit a jeho praktické využití (tedy výše poskytované náhrady a to, zda tato nakonec vůbec poskytována bude) tedy bude záviset zejména na výkladu soudů.

 

Nájemní vztahy s Hlavním městem Prahou a jednotlivými městskými částmi v Praze:  Hlavní město Praha a jednotlivé městské části podporují nájemce nebytových prostor patřících městu formou odpuštění úroků, odklad splátek nájemného pomocí splátkového kalendáře, atd. Hlavní město Praha bude jednat o tom, zda zcela neodpustí nájemné za dobu platnosti krizových opatření. Více informací na webových stránkách uvedených městských částí.

 

Zdroj: AK Spoladore & Bystřický, ČTK

Zdroj fotografie: pixabay

Loading…