Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

21.10.2020

COVID III – Záruka za provozní úvěr pro podnikatele

Dne 18. 5. 2020 byl vyhlášen záruční program COVID III, od tohoto data mohou jednotlivé banky uzavírat záruční smlouvy.  

Platnost programu je: 18.5. 2020 – 30.6.2024

Program je určen pro živnostníky a podniky do 500 zaměstnanců, kteří mají oprávnění k podnikání na území ČR (včetně těch z hl. města Prahy), jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Na záruky v programu Covid III vláda připravila celkem 150 miliard korun, firmám by to mělo zajistit půjčky až za 495 miliard.

Správcem programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Poskytovatelem záruky je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Podporu poskytuje formou ručení ČMZRB spolupracující bance. Rozvojová banka ručí každé bance za všechny poskytnuté úvěry do maximální výše 30 procent. Jednotlivé úvěry pak získají státní záruku podle typu podniku.

 

Jak vysoká je záruka a jaké má podmínky?

Transakce musí splňovat následující podmínky:  

a) podniky do 250 zaměstnanců

  • až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 45 mil. Kč
  • délka ručení: maximálně 3 roky

b) podniky od 250 do 500 zaměstnanců

  • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 40 mil. Kč
  • délka ručení: maximálně 3 roky

 

Sjednaná splatnost úvěru nesmí nastat dříve jak 1. ledna 2021 s výjimkou úvěrů sjednaných na dobu neurčitou. Transakce musí být uzavřena v období mezi 18. 5. 2020 až 31. 12. 2020.  

Společnost, která o úvěr požádá, zároveň musí podnikat v některém z oborů, které jsou uvedeny na stránkách ČMZRB a zde.

 

Na co můžete zaručovaný úvěr využít?

K úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.

Úvěr nelze použít na investice.

 

Jak o zaručovaný úvěr zažádat?

Konečný příjemce o podporu žádá formou žádosti o úvěr u komerční banky (Zprostředkovatel), která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o ručení pro Program COVID III.

O plnění může Zprostředkovatel požádat nejpozději do 30. června 2024.

Rozdílem od předešlých programů COVID je tedy ten, že žádosti již nebude posuzovat záruční a rozvojová banka, ale pouze ta, u které si podnikatel o úvěr požádá.  

 

Přílohy:

Celé znění programu COVID III v českém jazyce zde

Podporované ekonomické aktivity v českém jazyce zde

 

Zdroj: ČMZRB, Ihned.cz

Zdroj fotografie: Pixabay

Loading…