close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Evropské fondy pro firmy: na které se zaměřit?

12.09.2019

Programové období 2014-2020 se pomalu schyluje ke konci a v mnoha operačních programech tak klesají i prostředky k čerpání. Existují stále zajímavé příležitosti pro financovaní podnikových projektů z evropských fondů? Ptali jsme se Jana Jirsáka, obchodního ředitele společností Grantex (člen Italsko-české komory), jež se zaměřuje na dotační poradenství.

Pane řediteli, má pro firmy stále smysl připravovat projekty za účelem čerpání evropských fondů? A kolik peněz vlastně zůstalo k dispozici v OP PIK, jež je primárně určen firmám?

"V OP PIK v tuto chvíli zbývá ještě cca 125 mld. Kč, které budou rozděleny zejména na projekty týkající se výzkumu a vývoje, úspor energií či revitalizací brownfieldů. Máme tu ale další operační programy či výzvy financované z národního rozpočtu. Technologická agentura ČR například letos vyhlásila program TREND, kde byly alokovány 2 mld. Kč na podporu firem zabývající se aplikovaným výzkumem a experimentálním vývojem. V následujících třech letech bude v tomto programu dále rozděleno téměř 13 miliard. Připravovat nové projekty tedy rozhodně smysl má."

Zajímavá výzva na podporu digitální transformace malých a středních firem odstartuje září. Jaké druhy projektů lze z této výzvy financovat? A týká se to také projektů tzv. průmyslu 4.0?

"Ano, tato výzva má za cíl podpořit firmy, jež se snaží ve svých procesech implementovat prvky Průmyslu 4.0. V rámci dotační X. výzvy Technologie budou podpořeny především firmy plánující digitální transformaci svých procesů. V podstatě jde o propojení strojů a technologií s informačními systémy. Jedná se o systémy, které plánují a řídí výrobu, řeší sklady a nákup materiálu či spravují finance. Dotace se pak vztahuje na pořízení nových technologií i informačních systémů."

Jaké další zajímavé dotační výzvy budou ještě do konce programového období vypsány?

"Vidím dvě základní oblasti, které budou do konce programového období zajímavě dotovány. První je podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Dotace směřují do firem, které se snaží vyvíjet nové produkty, materiály, technologie či inovují svoje výrobní procesy.  Cílem této podpory je, aby české podniky byly více konkurenceschopné na světových trzích. Dotaci lze získat na pořízení nových technologií, investic do budov (výzkumná střediska), či na provozní náklady (mzdy, materiál, apod.) Druhou oblastí je snižování energetické náročnosti ve výrobních podnicích. Cílem této podpory je snižování průmyslových emisí CO2. Firmy tak mohou získat dotaci na energeticky úsporná opatření na budovách, na výměnu starých výrobních technologií za nové, či na pořízení fotovoltaiky a to včetně akumulace."

V dubnu vstoupila v platnost nová pravidla daňových odpočtů na výzkum a vývoj. Předchozí systém byl pro firmy nepřehledný. Došlo v tomto ohledu k zlepšení?

"Nové podmínky pro uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj by měly mimo jiné zmírnit formální náležitosti a pravidla pro projekty výzkumu a vývoje. Firmy mají nově například pouze povinnost finančnímu úřadu oznamovat, že zahajují projekt výzkumu a vývoje a že případně uplatní daňový odpočet. Nemusí již proto sepisovat projekty dopředu, nově je plně dostačující zpracování projektu ex post. Nicméně, řada aktuálně běžících projektů započala ještě před účinností předmětné novely, a u nich se v souladu se zákonem postupuje ještě podle starých pravidel. Reálné dopady změn se tedy teprve projeví."

Kromě dotačního poradenství nyní Grantex nabízí také daňové a účetní služby, právní či pojišťovací poradenství. Proč jste se rozhodli významně rozšířit portfolio nabízených služeb?

"Již v minulosti jsme přes naše externí partnery pomáhali našim klientům tyto služby zajišťovat. Zhruba před rokem a půl jsme se rozhodli, že tyto služby začleníme pevně do našeho portfolia. V tuto chvíli tím pádem neseme za poskytování těchto služeb plnou odpovědnost a zároveň jsme připraveni našim klientům poskytovat skutečně komplexní ekonomicko-právní poradenství.  Spousta našich klientů už s námi kromě dotací řeší i další výše zmíněné oblasti. Největší benefit mají v tom, že jim přinášíme opravdu velkou časovou úsporu. Díky tomu, že mají veškerý servis pod jednou střechou, jim odpadá velké množství zbytečné administrace."

 

Zdroj: Camic

Zdroj fotografie: Grantex

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin