Resultati di ricerca...
  • cs
  • it
close

Login

News

22.07.2015

Investice: ČR stále na vrcholu

Česká republika zůstává regionálním leaderem v podnikových investicích. Ukazují to mimo jiné údaje o investičních projektech zprostředkovaných vládní agenturou CzechInvest.

V prvních šesti měsících letošního roku tak bylo schváleno 49 investičních projektů v celkové hodnotě 21 miliard korun, jež by měly vytvořit přímo 6,5 tisíc nových pracovních míst. Jedná se o druhý nejlepší výsledek v rámci posledního desetiletí. Vývoj v první polovině roku 2015 tak zůstává pozitivní, srovnání s předchozím rokem je však zkresleno vysokou srovnávací hodnotu prvního semestru 2014. V prvním semestru minulého roku byl schválen rekordní počet investičních projektů kvůli změnám v systémům investičních pobídek. Celkově tak bylo schváleno na 116 projektů za 78 miliard korun, jež by měly vytvořit na 14,1 tisíc pracovních míst.

Investiční pobídky jsou stále více používány českými firmami a pro rozšíření stávajících výrobních kapacit. Nejvyšší počet schválených žádostí pocházela od českých firem (51 projektů), za kterými následují firmy z Německa (38 projektů), zatímco nejvyšší hodnotu dosáhly schválené projekty z Jižní Koree (26,5 miliard korun). Na tomto výsledku se podepsala investice za 22,8 miliard korun korejské společnosti Nexen Tire Corporation.

Dobré výsledky byly dosaženy také v oblasti územní distribuce investicí: nejvíce jich směřovalo do strukturálně postižených krajů, Ústeckého a Moravskoslezského. Do Ústeckého kraje tak přijde na třicet projektů v celkové hodnotě 36,3 miliard korun, jež vytvoří na pět tisíc nových pracovních míst. Do Moravskoslezského kraje bylo zprostředkováno na 32 projektů v hodnotě 17,7 miliard korun, jež by měly vytvořit na 4,5 tisíc pracovních míst.

Méně úspěchů bylo zaznamenáno v oblasti oborové diferenciace. Automobilový průmysl je se 67 projekty stále nejvíce přítomným průmyslovým odvětvím, a po něm následují jeho subdodavatelská odvětví. Tento vývoj je potvrzen i TOP 5 největších investic za posledních 18 měsíců: na první příčce je gumárenská firma Nexen Tire Corporation, po které následují čtyři firmy z automobilového průmyslu.

I přesto ministr obchodu a průmyslu Jan Mládek nešetří chválou. “Česká republika představuje v současné době pro investory stabilní a přátelské prostředí, které motivuje české i zahraniční podnikatele k neustálému rozvoji jejich byznysu. V současné době posilují především investice v oblasti datových center, leteckého průmyslu nebo sdílených služeb. Jedná se většinou o projekty s vysokou přidanou hodnotou, které si žádají zkušenost a kvalifikovanou pracovní sílu. Zde má Česká republika stále konkurenční výhody,” říká ministr Mládek.

Dobré podmínky pro zahraniční investice v ČR je potvrzován také mnohými výzkumy. Dle posledního výzkumu International Business Compass společnost BDO, jež ČR umístila na 25. pozici, o pět příček výše ve srovnání s předchozím rokem. Zlepšení se týkalo především politicko-právních podmínek a stabilizací společenských a kulturních podmínek. Česká republika si tak i nadále drží prvenství jako nejlepší zemí pro zahraničí v regionu. Daleko za ČR jsou Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko a také Slovensko.

Země ale nechce usnout na vavřínech. Mezi změnami pro zlepšení podmínek pro investování je zjednodušení procedur Stavebního zákona a snažnější přístup k veřejným zakázkám a evropským fondům. Již byly schválené tři Speciální investiční zóny, kde budou vyšší pobídky. Česká republika chce zůstat královnou zahraničních investic v regionu.

 

Zdroj fotografie: Pixabay

Loading…