close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Italská asociace AIdAM se zúčastnila brněnské konference o Průmyslu 4.0

02.05.2017

Ve středu 26. dubna se Italská asociace pro automatizaci a mechatroniku (AIdAM) zúčastnila brněnské konference s názvem Kybernetická revoluce. Cílem italské delegace, kterou do moravské metropole doprovodili italský velvyslanec v České republice Aldo Amati a generální tajemník Italsko-české komory Matteo Mariani, bylo navázat podnikatelské kontakty s firmami, jež působí v Brně a na jižní Moravě.

Konference o Průmyslu 4.0, kterou pořádalo sdružení CzechInno, se zúčastnilo 110 osobností z řad zástupců podnikatelů, veřejných institucí a výzkumných center. Na konferenci vystoupil také předseda asociace AIdAM Michele Viscardi, jež do moravské metropole přivezl zástupce pěti italských firem. „Vnímáme velmi pozitivně aktuální potenciál České republiky v oblasti pokročilé digitalizace průmyslu a rádi bychom s Vámi sdíleli své poznatky, příklady dobré praxe a spolupracovali na společných projektech,“ uvedl v Brně Michele Viscardi. „Rádi bychom proto v brzké době realizovali společné pilotní projekty zaměřené na rozvoj umělé inteligence – věříme totiž, že efektivní sdílení technologií a vzájemná výměna zkušeností mohou přispět k rozvoji prediktivní výroby a tím i vyšší konkurenceschopnosti partnerů.“ Odpoledne pak proběhla návštěva společnosti ABB Česká republika.

Následující den ráno, ve čtvrtek 27. dubna, proběhla v sídle Regionální hospodářské komory v Brně B2B setkání mezi italským podniky zastoupenými v delegaci a jihomoravskými firmami. Odpoledne pak delegace navštívila závody tří významných společností, a to TOS Kuřim, Strojírna Oslavany a Nová Mosilana. Díky přítomnosti významných technologických firem e center aplikovaného výzkumu při brněnském Vysokém učení technickém a dalších institucích patří jižní Morava k regionům s největší inovační kapacitou v celém prostoru středo-východní Evropy. „Zástupci asociace AIdAM navázali kontakty s představiteli významných institucí, a sice Svazu průmyslu a dopravy ČR, Technologické agentury ČR, Sdružení automobilového průmyslu ČR a Elektrotechnické asociace ČR,“ dodává k výsledkům mise Erik Mentel, vedoucí zastoupení asociace AIdAM v ČR.

Delegace sdružení AIdAM se zúčastnili předseda asociace Michele Viscardi, generální ředitel Massimo Vacchini, člen správní rady pro zahraniční styky Stefano Scuratti, marketingová vedoucí Francesca Buran a zástupci pěti členských firem asociace AIdAM, a sice společnosti Camozzi Czech, Cosberg, Euclid Labs, GAV Sistemi a TMP Engineering. V září loňského roku asociace zřídila své zastoupení v ČR při Italsko-české obchodní a průmyslové komoře pro rozvoj podnikatelských vztahů mezi italskými a českými podniky v odvětví automatizace, mechatroniky a Průmyslu 4.0.

 

Zdroj: Camic

Zdroj fotografie: Camic e CzechInno 

right
left
Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin