close

Login

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
  • cs
  • it

Italský export se udržel v prvním pololetí v dobré kondici

13.08.2019

I přes ne příliš povzbudivé výsledky průmyslu, si italský zahraniční obchod zachoval v prvním pololetí letošního roku dobrou dynamiku.

Podle údajů Italského statistického úřadu, v prvním pololetí se italský vývoz zvýšil o 2,7 procent, a to především díky růstu jednotkových cen o 3,6 procent. Objem vývozu naopak klesl o 0,9 procent. Italský vývoz zaznamenal lepší odbyt v nečlenských zemích (+3,2 procent) než na trzích Evropské Unie (+2,3 procent). Italský dovoz vzrostl pouze o 1,5 procent. Přebytek zahraničního obchodu se tak zvýšil na 22,1 miliard eur.

Ke konci pololetí ale zahraniční obchod zaznamenal lehké zpomalení. V červnu se vývoz propadl meziročně o 3,5 procent, a to především kvůli nepříznivému vývoji na trzích Evropské Unie. Dovoz ale klesl ještě rychlejším tempem, o 5,5 procent. V zahraničí slavily úspěch farmaceutická výroba, móda a částečně i výroba strojů a zařízení. Naopak největší poklesy zaznamenalo odvětví automobilového průmyslu a výroby dopravních prostředků či energetika. Mezi úspěšnými trhy jsou pak Spojené státy, Japonsko či Španělsko.

 

Zdroj: www.istat.it

Zdroj fotografia: Pixabay

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin