Resultati di ricerca...
 • cs
 • it
close

Login

News

24.05.2015

Komora zvolila své Představenstvo

V úterý 19. května 2015 se odehrála v sídle Italsko-české obchodní a průmyslové komory Valná hromada členů. Před zahájení Valné hromady pozdravila přítomné členy Jeho Excelence italský velvyslanec v Praze Aldo Amato. Velvyslanec ve svém příspěvku podtrhl atmosféru spolupráce a přátelství, jež panuje mezi Velvyslanectvím a Komorou. “Vývoj českého hospodářství je naprosto pozitivní, a proto je nutné využít nejlepším možným způsobem této příležitosti,” vysvětlil italský velvyslanec. “Velvyslanectví a Komora vyvíjí stejné úsilí na podporu růstu italských firem na zahraničních trzích a na poskytování podpory a kvalitních a stále efektivnějších služeb, jež vychází vstříc potřebám italských firem.”

Po velvyslanci pozdravil Valnou hromadu čestný předseda Antonio Pasquale, který poděkoval Komoře a vyjádřil svůj obdiv aktivitám Komory v posledních letech.

Po ověření přítomnosti 154 členů, Předseda v demisi Gianfranco Pinciroli zahájil oficiálně Valnou hromadu, a představil v předpremiéře video produkované Komorou a natočené videomakerem Marcem Chiodi, jehož cílem je představit italské firmy aktivní v České republice. Snímek bude projektovaný v českém pavilonu na Expo v Milánu. “Jsem velice poctěn, že jsem mohl přispět k práci Komory jako člen předsednictva a předseda,” uvedl Pinciroli. “Komora sleduje pestrou škálu aktivit a je v neustálém pohybu. Jsem také šťasten, že mohu dnes říci, že rok 2014 byl pro naši Komoru pozitivní a růstový. Vedle běžných aktivit jsme představili celou řadu novinek od překladu Občanského zákoníku až po nákupčí skupiny v energetické a pojišťovacím odvětví či ročenku Camic, které se letos dostalo již třetího vydání.”

Ještě před schválením účetní závěrky, generální tajemnice Livia Romani připomněla členům přehled akcí uskutečněných v roce 2014 a těch na programu pro letošní rok. “Naše členská základna zaznamenala růstový vývoj, a v roce 2012 byl počet členů na vrcholu,” vysvětlila generální tajemnice Romani. “V následujících dvou letech sice došlo k lehkému poklesu počtu členů, i přesto však zůstáváme nad hranicí tři sta členů, díky čemuž patříme mezi největší zahraniční komory v České republice.”

Finanční situaci Komory prezentoval člen představenstva Roberto Massa, který detailně představil účetní závěrku a pozitivní výsledek, který dosáhla Komora v roce 2014 díky zisku v hodnotě 1.097.264 CZK.

Po schválení účetní závěrky za rok 2014 širokou většinou se Valná hromada dostala k hlavnímu bodu programu, volbě členů statutárních orgánů. Valná hromada schválila širokou většinou členy Revizní komise předložené Předsednictvem. Jejími členy se tak stali Martin Hanzl, Maurizio Bergonzoni a Danuše Volfikova. Dle návrhu Představenstva byli také zvoleni noví členové tohoto orgánu, kterými se stali:

 

 • ARCHITECTURAL CONSULTING s.r.o. (Francesco Augusto Razetto)
 • C.T.S. s.r.o. (Petr Dostál)
 • DUBECKÁ DAGMAR
 • FERRERO ČESKÁ s.r.o. (Antonella Sottero)
 • KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY a.s. (Alessandro Pasquale)
 • MANGHI CZECH REPUBLIC s.r.o. (Danilo Manghi)
 • MASSA ROBERTO
 • NOVÁ MOSILANA a.s. (Andrea Busolo)
 • PATKA DANIEL
 • TRAFIL CZECH s.r.o. (Gianfranco Pinciroli)
 • UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA a.s. (Fabio Bini)
 • VŠEOBECNÁ ÚVĚROVÁ BANKA a.s. (Marco Sisti)
Loading…